05 mei 2017

‘Stop alsjeblieft met huilen, papa heeft morgenochtend een strategiesessie met de directie’

Iedere laatste maandag van de maand verzorgt De Issuemakers een radio uitzending bij New Business Radio. In IssueTalk wordt elke maand een maatschappelijk issue besproken. Professionals uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid worden aan de tand gevoeld en gaan met elkaar in gesprek over diverse issues die spelen binnen politiek en samenleving. De laatste aflevering stond in het teken van vaderschapsverlof. 

In Nederland heb je als vader recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Veel vaders, moeders en andere betrokkenen vinden dit aan de lage kant en als we de Nederlandse situatie vergelijken met andere landen hebben ze een punt. Zo kent België een betaald verlof van 10 dagen, Frankrijk 11 dagen en in IJsland en Slovenië ontvangen vaders zelfs 90 dagen betaald verlof. De verbazing over de relatief korte duur van het Nederlandse vaderschapsverlof vond ook weerklank in politiek Den Haag, waar de inmiddels demissionaire minister Asscher een wetsvoorstel indiende om het vaderschapsverlof naar 5 dagen uit te breiden. Ondanks dat vaderschapsverlof lange tijd hoog op de politieke agenda stond, werd het onderwerp onlangs controversieel verklaard (dat wil zeggen: ‘bewaard’ voor een volgend kabinet) met het oog op de huidige formatieonderhandelingen. In de maandelijkse Issuemakers-radioshow Issuetalk (die ook als podcast beschikbaar is) spraken we afgelopen maandag 24 april met ingewijden én onze eigen Anne Backer over dit maatschappelijke thema. Aanwezigen waren Suzan Steeman van WOMEN Inc., Jessica van Ruitenburg van het FNV, Jannes van der Velden van werkgeversorganisatie AWVN en Jeroen Geelhoed van &Samhoud.

WOMEN Inc. lobbyde geruime tijd voor de uiteindelijk controversieel verklaarde uitbreiding van het vaderschapsverlof naar 5 dagen, maar Suzan Steeman benadrukt dat WOMEN Inc. uiteindelijk toe wil naar een nog veel uitgebreider vaderschapsverlof. ‘Wij weten zeker dat een uitgebreider vaderschapsverlof bijdraagt aan de kansen voor vrouwen in Nederland en pleiten dus voor een verlenging naar minimaal 100 dagen betaald verlof voor vaders. Al 15 jaar op rij zorgt de politieke situatie er op dit moment voor dat vrouwen twee keer zo veel zorg voor het kind dragen als mannen. Mede hierdoor is de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland relatief laag, namelijk slechts 54%. Met vaderschapsverlof kan een doorbraak worden geforceerd die positief is voor zowel mannen als vrouwen’.

In het debat rond vaderschapsverlof klinken echter ook kritische geluiden. Jannes van der Velde (AWVN) benadrukt dat er praktische en financiële bezwaren aan vaderschapsverlof verbonden zijn die naar verwachting vooral het midden- en kleinbedrijf zullen raken. Daarnaast is Van der Velden van mening dat er in de huidige situatie al genoeg mogelijkheden zijn voor werknemers om hun verlof zelf uit te breiden, door bijvoorbeeld vakantiedagen op te nemen of deeltijd te gaan werken. ‘Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers gemiddeld jaarlijks 15 vakantiedagen overhouden’, aldus Van der Velden.

Jessica van Ruitenburg bestreed namens de FNV de opmerking van Van der Velden dat vakantiedagen geschikt zouden zijn om vaderschapsverlof op te nemen. ‘Vakantiedagen zijn om op vakantie te gaan en te ontspannen’, aldus Van Ruitenburg. Uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof draagt bij aan een betere zorg-werkverdeling tussen mannen en vrouwen en versterkt volgens Van Ruitenburg de arbeidsmarktpositie van vrouwen. ‘De uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof voor zowel mannen als vrouwen naar 3 maanden zou wat de FNV betreft een mooi begin zijn. De rekening moet echter niet alleen bij de werkgevers komen te liggen, maar moet door de gehele samenleving worden betaald’.

Ook Jeroen Geelhoed schoof aan, die naast mede-eigenaar van &Samhoud ook vader van vier is. &Samhoud kent sinds tien jaar 2 maanden verlof toe aan kersverse vaders, beleid dat zowel bij de vader als de werkgever Jeroen Geelhoed tot grote tevredenheid leidt. Hij benadrukt dat &Samhoud ook vanuit bedrijfsmatige overwegingen koos voor uitgebreid vaderschapsverlof. ‘Twee maanden vaderschapsverlof is goed voor het gezin en de maatschappij, maar ook voor onze klanten en de financiën. Ik denk dat het uiteindelijk 3 à 4 keer meer oplevert dan dat het kost. Je levert gewoon niet de hoogste kwaliteit arbeid als je net vader bent geworden. Toen ik nog geen vaderschapsverlof had zat ik ’s nachts gestrest aan het bedje met in mijn achterhoofd ‘’Stop alsjeblieft met huilen, want ik heb morgen een strategiesessie met de directie’’. Dat schiet gewoon niet op’.