19 juni 2017

‘Bewustere vleesconsumptie is nodig’

Iedere maand wordt in het Issuemakers-radioprogramma Issuetalk een relevant maatschappelijk thema besproken door professionals uit bedrijfsleven en maatschappij. In de maand mei hadden we het over de mogelijkheden van een extra belasting op vlees, oftewel een vleestaks.

In de steeds sterker wordende roep om verduurzaming is het invoeren van een vleestaks een veelgehoord voorstel. Het is al langer bekend dat de vleesproductie belastend is voor het milieu, maar de mate waarin dit het geval is wordt meer en meer duidelijk. Zo zegt de Wereldvoedselorganisatie dat veeteelt verantwoordelijk is voor ongeveer 14,5% van de mondiale uitstoot van CO2. Wanneer we dit cijfer combineren met een groeiende wereldbevolking én een groeiende gemiddelde vleesconsumptie per persoon per jaar, zien we een verontrustend toekomstbeeld. Voorspellingen als deze zijn voer voor de plannen van politieke partijen als GroenLinks, dat in haar programma een hoger btw-tarief voor vlees voorstelde. De meningen over de noodzaak van een dergelijke maatregel zijn nog altijd verdeeld. In Issuetalk waren daarom Dé van Riet van COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector), Gerke de Groot (DGTL festival) en Jorrit Kiewik (Slow Food Youth Network) te gast om samen met Issuemaker Lars Ykema te praten over de mogelijke invoering van een vleestaks.

COV: ‘De markt moet het doen’

Dé van Riet gelooft als woordvoerder van de COV niet in een kunstmatige prijsverhoging van vleesproducten. ‘Alles wat kunstmatig is, zal vroeg of laat niet haalbaar zijn. De markt moet het uiteindelijk doen’, aldus Van Riet, die aangeeft dat milieuvriendelijke vleesproducten allang op de markt zijn. Een bewuste consument heeft volgens Van Riet al voldoende mogelijkheden om bewuster met vlees om te gaan (bijvoorbeeld door het kopen van biologische producten) of zelfs helemaal geen vlees te eten. De aanwezigheid van een marktvraag naar duurzamere vleesproductie  Daarnaast is volgens Van Riet de verduurzaming van de vleessector al langere tijd in gang gezegd, mede omdat er een duidelijke marktvraag is naar duurzaam geproduceerd vlees.

Slow Food Youth Network: ‘Westerse wereld moet toe naar plantaardiger dieet’

Jorrit Kiewik zet zich namens Slow Food Youth Network onder andere in voor het verduurzamen van het (internationale) voedselsysteem. Koks, producenten en consumenten werken binnen SFYN aan campagnes, opleidingen en projecten ten behoeve van bewustwording omtrent de voedselproductie. Zo geeft Kiewik aan dat in Nederland weliswaar veel gebeurt op het gebied van de productie van dier- en milieuvriendelijk(er) vlees, maar dat ongeveer 70% van het in Nederland geproduceerde vlees naar het buitenland wordt geëxporteerd. En daar is nog nauwelijks vraag naar keurmerken en milieubewust omgaan met vlees, aldus Kiewik. Het terugbrengen van vleesconsumptie is volgens Kiewik een belangrijk thema binnen de SFYN. ‘Zeker in de Westerse wereld moeten we toe naar een veel plantaardiger dieet, omdat is bewezen dat er meer dan voldoende alternatieven voor vlees zijn’, aldus Kiewik.

DGTL: ‘Zelfs in vleesland Brazilië slaat vegetarisch eten aan’

Volgens Gerke de Groot, projectleider bij DGTL Festival, vallen die alternatieven vaak heel goed in de smaak. Bezoekers van DGTL hebben ruime keuze als het gaat om eten, al hebben alle gelegenheden op het terrein één ding gemeen: ze zijn volledig vegetarisch. Een enkele vleesfanaat daargelaten, waren de reacties op dit vegetarische menu bepaald positief te noemen. Ook bij internationale edities van DGTL, zoals in Spanje of Brazilië, landen waarin vleesconsumptie cultureel gezien diep verankerd is, krijgen bezoekers het vegetarische menu voorgeschoteld.

Met betrekking tot de vleestaks waren de meningen in de studio verdeeld. Ongeacht de houding tegenover een vleestaks waren alle sprekers het erover eens dat er zowel in binnen- als buitenland op een bewustere manier vlees moet worden geproduceerd en geconsumeerd. Of deze bewustwording door middel van overheidsingrepen in de vorm van een vleestaks moet en kan worden bewerkstelligd, is echter de vraag. Hoewel een overheid burgers een kant kan opduwen, zijn er  vele praktische en financiële haken en ogen die de invoering van een vleestaks bemoeilijken. Er lijkt dan ook een belangrijke taak weggelegd voor de markt. Indien de vraag voor bewust(er) vlees blijft groeien, zal de vleessector meebewegen.