Issuemanagers verenigen zich in Platform Issuemanagers (PIM)

On: 29/06/2017
In: Issues

Vandaag is het PIM (Platform Issuemanagers) officieel gelanceerd. PIM is het eerste Nederlandse platform voor iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het managen van issues. Het PIM biedt deze Issuemanagers de kans om elkaar te leren kennen en ervaringen en kennis met elkaar te delen. Onder de deelnemers zijn bedrijven als Rabobank, Jumbo en het College voor de Rechten van de Mens. PIM is een initiatief van communicatieadviesbureau De Issuemakers, Ferdinand Helmann van Omnicom PR Group en Hoogleraar public affairs Arco Timmermans.

‘We signaleren een groeiende behoefte van organisaties aan een strateeg die in staat is om de brug te slaan tussen communicatie, beleid en management zodat er niet alleen reactief, maar ook proactief op issues ingespeeld kan worden’, aldus Mayke van Keep, een van de managing partners van De Issuemakers.

Sybrig van Keep: ‘Een goede Issuemanager zorgt ervoor dat de organisatie altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de media, overheid en politiek. Hij of zij kent de belangen van de verschillende stakeholders, maakt strategische afwegingen en zet de organisatie in beweging om reactief of proactief in actie te komen’.

‘Analyse van de dynamiek van issues en belangencoalities is nodig om strategisch issue management als wezenlijk onderdeel van public affairs up to date te houden’, aldus Arco Timmermans.

PIM

Ondanks dat steeds meer organisaties het belang van issuemanagement inzien, blijft het een vrij jong vakgebied. Er valt winst te behalen in het professionaliseren van het vak en het verfijnen van de aanpak in de dagelijkse praktijk. Dit is de reden dat De Issuemakers het platform op heeft gericht. Het PIM komt eens per kwartaal bijeen en staat in het teken van het uitwisselen van kennis, het professionaliseren van het vakgebied en het delen van best practices.

De oprichting van het PIM toont aan dat issuemanagement langzamerhand volwassen aan het worden is. Er is een steeds groter bewustzijn dat organisaties er niet alleen voor staan, maar juist samen met de buitenwereld problemen aan kunnen pakken. Het PIM is een goede stap in deze richting.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mayke van Keep via mayke@issuemakers.nl.

Comments are closed.