11 april 2018

BLOG: Vervuilingsproblematiek waait niet vanzelf over

 

door Glenn Houtgraaf

Bij smog en mondkapjes denken de meeste mensen vooral aan verre steden als New Delhi en Beijing. Toch is luchtverontreiniging ook in Nederland – met onze intensieve veeteelt, intensieve industrie en intensief vervoer – een groeiend issue. De aandacht voor de vervuilingsproblematiek neemt steeds verder toe, zo blijkt bijvoorbeeld uit het recente rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over ultrafijnstof en de toenemende media-aandacht voor de schadelijkheid van fijnstof. Ook in de huiselijke sfeer, zo blijkt wel uit de recente oproep om de vuurkorf en open haard te verbieden. Maar wie het issue eens onder de loep neemt, ziet vooral dat er nog veel werk te verzetten is.

What’s next? Hyperfijnstof?

Niet alleen de omvang van de luchtvervuiling lijkt toe te nemen maar ook de intensiteit van de vervuiling. Recentelijk waarschuwde het RIVM naast schadelijke fijnstof tevens voor het ’kleine broertje’ van deze fijnstof, genaamd ultrafijnstof. Deze deeltjes zijn nóg schadelijker voor de volksgezondheid en komen voornamelijk voor in de buurt van industrie, wegen en vliegvelden. De deeltjes zijn dermate klein dat zij in de bloedbaan terecht kunnen komen en hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Daarnaast ontbreekt nog veel wetenschappelijke kennis met betrekking tot luchtvervuiling, fijnstof, ultrafijnstof en … wie weet welke mogelijke andere schadelijke stoffen wij nog meer de gehele dag door inademen.

Tegenstrijdig beleid

Opvallend is dat er een contradictie lijkt te zitten in de bestuurlijke besluiten die worden genomen met betrekking tot het issue. Telkens wordt er een besluit genomen om luchtvervuiling te bestrijden, om vervolgens een ander besluit te nemen dat de problematiek weer vergroot. Enerzijds is het instellen van milieuzones binnen steden een trend, anderzijds wordt de maximumsnelheid op snelwegen verhoogd. Enerzijds worden dieselauto’s zwaarder belast, anderzijds wordt Schiphol toestemming verleend om verder uit te breiden. Zijn beleidsmakers de problematiek daadwerkelijk aan het bestrijden? Of is het vooral een kwestie van pappen en nathouden? Bovengenoemde contradicties wijzen op z’n minst op een tekort aan coördinatie rondom dit issue.

Wie forceert de doorbraak?

Luchtverontreiniging binnen Nederland is een daadwerkelijk probleem, maar doorbraak om het issue met volle overtuiging en inzet te managen blijft uit. Hoewel het juist een probleem is dat op iedere burger directe betrekking heeft, zo zie je bijvoorbeeld aan de opgelaaide discussie over vuurkorf en open haard Instanties als universiteiten en het RIVM nemen het voortouw om het issue op de kaart te zetten en de media-aandacht voor de schadelijke gevolgen van fijnstof en ultrafijnstof neemt toe. Maar het issue heeft de wind nog allerminst in de rug. Het is daarom hoog tijd voor een doorbraak van het issue. De maatschappelijke druk op beleidsmakers moet dan ook  verder worden opgevoerd , om hen zo te dwingen onze gezondheid veilig te stellen.

 

Deel dit nieuwsbericht