27 november 2018

DUPPen aangemeld als woord van het jaar 2018

In november heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) door middel van een persbericht wereldkundig gemaakt dat ziekenhuizen het werkwoord ‘DUPPen’ aanmelden voor de Van Dale-verkiezing ‘Woord van het jaar 2018’. DUPPen staat voor Digitale Uitwisseling tussen Patiënt en Professional. Een mooi moment voor De Issuemakers, als adviseur van NVZ in dit complexe verandertraject in de zorg rondom digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional.

NVZ en De Issuemakers
Halverwege 2017 heeft de NVZ de vraag bij De Issuemakers neergelegd om ze van communicatie-advies te voorzien rondom het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP). Een driejarig traject, dat enerzijds gaat om het technisch mogelijk maken van digitale informatie uitwisseling in ziekenhuizen (door middel van patiëntportalen en persoonlijke gezondheid omgevingen) en waarbij anderzijds gedragsverandering een belangrijk aspect vormt. De Issuemakers adviseert met name op dat laatste deel: hoe kan NVZ door middel van issuedenken een gedragsverandering bewerkstelligen en digitale informatie uitwisseling op de kaart zetten. Bijvoorbeeld door digitale informatie uitwisseling te vatten in een werkwoord, DUPPen, dat net zo normaal moet gaan worden als pinnen en appen.

De Issuemakers geeft workshop aan ziekenhuizen over issuedenken en DUPPen

‘DUPPen met je dokter is straks niet meer weg te denken uit de maatschappij’
Iedereen moet kunnen DUPPen, vinden de ziekenhuizen, als onderdeel van het streven van overheid en zorgsector om patiënten meer eigen regie over hun gezondheid te geven. Om mee te kunnen denken over de eigen gezondheid en behandelplan is het nodig dat mensen beschikken over de juiste informatie, zoals uit een ziekenhuisdossier (EPD). Verder is het voor de dokter belangrijk om de juiste informatie over patiënten te hebben, om een behandeling goed af te stemmen.

Digitale uitwisseling zorgt er voor dat er niet meer voor elke vraag een afspraak nodig is, of wachten tot de volgende werkdag om te bellen, zo stelt de NVZ. “Het is net als naar de bank gaan of een vakantie boeken,” zegt Vincent Buitendijk, bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie, “dat doen we tegenwoordig allemaal online omdat dat zoveel gemakkelijker en sneller is. DUPPen met je dokter is straks niet meer weg te denken uit de maatschappij. Daarom hoort het thuis in de Dikke Van Dale.”

Ondanks het feit dat de ziekenhuizen nog midden in dit verander traject zitten en het ene ziekenhuis verder gevorderd is met de mogelijkheden om te DUPPen dan het ander, staat het als een paal boven water dat DUPPen volgend jaar in ieder ziekenhuis mogelijk is.  Dus mocht de Van Dale-verkiezing 2018 – het ‘geboortejaar’ van DUPPen- nog te vroeg vinden om dit tot woord van het jaar 2018 te verkiezen, dan zetten we in op de verkiezing van 2019.

Zie www.ikdupp.nl voor meer informatie over DUPPen.

Bekijk dit filmpje om ook minister Bruno Bruins (VWS) te zien DUPPen!

 

Deel dit nieuwsbericht