02 november 2018

Crisis is meestal een slecht gemanaged issue, dus vaak onnodig

Voor ons bureau is belangrijk dat we onze visie op issuemanagement ook in praktijk te brengen om op die manier organisaties te helpen bij het beter omgaan met hun issues.  Zeker wanneer organisaties te maken hebben met veel interne en externe onrust die veel media-aandacht tot gevolg hebben.

Als een organisatie overvallen wordt door een issue, merken we dat er er vaak sprake is van boosheid, onmacht, verslagenheid of juist teleurstelling. Men vindt het oneerlijk, onterecht of niet terzake doende. Soms onderkennen ze het issue wel maar hopen ze dat het overwaait of niet bij hen gaat spelen. En niet zelden komen deze emoties allemaal op hetzelfde moment voor. Door de veranderende rol van de media (die nogal eens de rol van aanklager aannemen) en de opkomst van social media is de impact tegenwoordig ook veel groter dan voorheen. Of wordt in ieder geval als zodanig beleefd. Men heeft heeft het voel dat ze in een crisissituatie zitten. Onze ervaring is echter dat er meestal sprake is van een niet goed gemanagede issue. Dat het issue escaleert, had in veel gevallen overkomen kunnen worden.

De vraag waarom organisaties hier niet eerder mee aan de slag gaan waardoor escalatie voorkomen wordt,  wordt meestal niet gesteld. Dat heeft meerdere redenen. In veel organisaties ontbreekt het vaak aan omgevingssensitiviteit. Daarbij kan het zowel gaan om wat er buiten de organisatie, maar ook wat er binnen de organisatie speelt. Ook voelen medewerkers zich niet altijd veilig genoeg om intern aan de orde te stellen. Uit angst voor hun eigen baan of voor die van hun directe baas. Organisaties duiken daardoor massaal voor zaken die later toch in de publiciteit gaan komen.

Alleen door issues intern te benoemen, ontwikkelingen op deze issues te monitoren en er gericht mee aan de slag te gaan, kan voorkomen worden dat issues escaleren. De sleutel daarbij ligt bij het management. Zij moeten intern een gevoel van veiligheid creeeren waardoor deze issues ook daadwerkelijk gesignaleerd  en besproken kunnen en mogen worden. Alleen dan kan voorkomen worden dat deze issues escaleren en de organisatie in een later stadium alsnog overvallen.

 

Deel dit nieuwsbericht