06 juni 2019

Impact door allianties

Issuemaker Marit Holman was onlangs bij een netwerkbijeenkomst van de Jonge Krachtenbundelaars, dit keer bij ICCO Coöperatie*. De Jonge Krachtenbundelaars is een groep jonge mensen van organisaties die hun bijdrage willen leveren aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Een van de manieren waarop ze dat doen, is door hun gezamenlijke denkkracht en netwerk in te zetten voor bedrijven die werken aan de Sustainable Development Goals. Hun einddoel is namelijk in vijf jaar vijftig effectieve samenwerkingen organiseren voor het realiseren van deze Sustainable Development Goals.

Tijdens de bijeenkomst bij ICCO Coöperatie stond de vraag centraal hoe zij zo goed mogelijk met partners kunnen werken uit het publieke en private domein, zodat samen impact gemaakt kan worden. Hoe betrekt ICCO Coöperatie het Nederlandse publiek erbij? Welke partij is de perfecte partner voor hen? Mocht je nieuwsgierig zijn, in dit artikel vind je alle ideeën van de avond.

Zulke meetups zijn een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen partijen uit de overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Verschillende blikken zorgen voor andere invalshoeken en nieuwe ideeën. En juist in de ontwikkelingssamenwerking is dat belangrijk, met een focus die steeds meer op de markt komt te liggen dan op de overheid, en sociale ondernemingen die succesvol zijn.

Bij De Issuemakers werken we met allerlei soortige partijen in verschillende sectoren: van grote internationale bedrijven tot mkb’ers en kleine stichtingen. Wat hen bindt, is dat het partijen zijn die maatschappelijke impact hebben of willen maken. Als bureau weten wij waar gemeenschappelijke doelen zitten en welke partijen samen een issue op de kaart kunnen zetten, om op die manier meer impact te genereren.

Zulke samenwerkingsverbanden bestaan uit personen en organisaties die een gezamenlijk doel onderschrijven en samen willen werken. Het kunnen ook partijen zijn die het meestal niet met elkaar eens zijn, maar elkaar op een bepaald (sub)issue juist wel vinden. Dat vereist moed en visie. Een mooi voorbeeld daarvan is het Energie Akkoord of de Alliantie Nederland Rookvrij.

Zou je graag een dergelijke alliantie willen starten? We adviseren je graag.

*ICCO is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor jonge boeren en startups in ontwikkelingslanden.

Dit blog is geschreven door: Marit Holman 

Deel dit nieuwsbericht