skip to Main Content

Overheidsorganisatie

Onze opdrachtgever is bij uitstek een organisatie die gericht is op wat er in de buitenwereld gebeurt. Bewegende publieke en politieke discussies/opinies, beter bekend als ‘issues’, hebben dagelijks effect op hun werk en de beleidsvorming en -uitvoering.

We hebben hen ondersteund met twee parallelle opdrachten:

De organisatie wilde een meer structurele en georganiseerde aanpak ontwikkelen om maatschappelijke issues in kaart te brengen die belangrijk voor de organisatie waren of konden worden. Zij vroeg De Issuemakers om te beoordelen in welke mate issuemanagement binnen de organisatie al was verankerd en wat hierbij verbeterpunten waren.

Daarnaast hebben we voor hun eigen beleidsagenda in kaart gebracht welke issues het functioneren en de reputatie van de organisatie  in de komende jaren zeker gaan beïnvloeden en of en hoe de organisatie zich daarop moet richten. Of dat ze zich beter kunnen richten op andere maatschappelijke issues.

Aanpak
We hebben een diepgaande probleemanalyse uitgevoerd, waarvoor we meer dan 25 werknemers hebben geïnterviewd die betrokken zijn bij het Issuemanagement. Dit omvatte zowel het bestuur als individuele medewerkers. We gebruikten hierbij een zorgvuldig voorbereide vragenlijst op basis van vooraf gedefinieerde onderwerpen.

In nauw overleg met de opdrachtgever identificeerden we daarnaast alle relevante (potentiële) issues en ontwikkelden we een zogenaamde ‘issueladder’, die een duidelijk overzicht gaf en inzicht bood in de relatie tussen hoofd- en subissues. Elk issue bevatte een korte beschrijving, een impactanalyse (postitief/negatief), een SWOT-analyse, stakeholders en per issues een strategie.

Resultaten
Op basis van deze Issuemanagement analyse, hebben we een uitgebreid rapport opgesteld met duidelijke en uitvoerbare aanbevelingen. Dit rapport werd vervolgens gepresenteerd aan het top-echelon van de organisatie, waarna de organisatie besloot om deze aanpak binnen afzienbare tijd voort te zetten.

Om ook het bewustzijn van deze issues onder medewerkers en interne belanghebbenden te vergroten, hebben we een ‘hittekaart’ ontwikkeld die de urgentie en impact van de issues op elk moment en in de loop van de tijd in kaart brengt. Doordat deze hittekaart een online tool is, kan de organisatie het continue gebruiken om de issues in de toekomst te plotten.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top