skip to Main Content

Bio

Robyn heeft de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd en doet nu de master Neerlandistiek (beide aan de Universiteit Utrecht). Ze is het meest geïnteresseerd in processen en beeldvorming van de media, representatie van groepen in de maatschappij en discoursen over cultuur. Voor haar bachelorscriptie deed ze een kritische discoursanalyse naar krantenartikelen over modest fashion. Voor haar masterscriptie wil ze beeldvorming tussen België en Nederland onderzoeken aan de hand van berichtgeving van beide landen over elkaars coronamaatregelen.

Bij Issuemakers is Robyn werkzaam voor verschillende opdrachtgevers en ondersteunt ze de adviseurs waar nodig in bijvoorbeeld het aanmaken van dossiers. Daarnaast doet ze een onderzoek naar communicatie voor laaggeletterden, waarbij ze een adviesrapport schrijft.

Back To Top