Issuemanagement

Wie zijn issuemanagement goed op orde heeft, weet wat er speelt en wat er gaat spelen rond de thema’s die voor je organisatie van belang zijn. Het analyseren van stakeholders, duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en inspelen op de politieke agenda: onontkoombaar als je structureel grip wil hebben op issues. Dat kan veel winst opleveren. Want wie grip heeft, kan proactief handelen. En in plaats van te reageren op issues om reputatieschade te voorkomen, issues benutten om het bedrijfsprofiel te versterken én de organisatie maatschappelijk te positioneren.

Om hun issues structureel te managen, maken diverse opdrachtgevers gebruik van onze tool de Issuemanager. Hiermee is de belangrijkste informatie rond issues altijd voor iedereen binnen de organisatie beschikbaar in een beschermde online omgeving. Van statements en Q&A’s tot het laatste nieuws en de te ondernemen acties.

Meer weten over issuemanagement of onze Issuemanager? Neem dan contact op met Anne Backer of Laura Mulder.

Bekijk ook onze andere diensten en mogelijkheden: