skip to Main Content

Wij geloven in de kracht van issues

Issuemakers is een communicatieadviesbureau. Wij adviseren en ondersteunen organisaties die maatschappelijke impact hebben of willen maken, door voor hen maatschappelijke en politieke issues te monitoren, te managen en te maken.

In onze adviezen, campagnes, lobbytrajecten en strategieën zijn verschillende disciplines verwerkt; 

  • Public Relations
  • Public Affairs
  • Stakeholdermanagement
  • Reputatiemanagement
  • Corporate communicatie
  • Crisiscommunicatie 

Onze expertise

 

Issue-intelligence

We beschikken over goede voelsprieten voor ontwikkelingen in de samenleving en politiek en brengen omgevingssensitiviteit binnen bij organisaties. Dit doen we onder andere door het monitoren en duiden van wat er intern, in de samenleving en binnen de politiek gebeurt en door het voeren van gesprekken met relevante stakeholders.

Issuemanagen

De Issuemakers gelooft dat organisaties met een proactieve issue-aanpak hun reputatie kunnen bevorderen.
We zien issues niet alleen als risico’s die moeten worden gemanaged door issue management, maar ook als kansen voor positieve positionering.
Door een gedegen issue-aanpak kunnen de meeste
crises worden voorkomen.

Issuemaken

Door onderwerpen te omarmen die in de samenleving spelen, kunnen organisaties zich stevig maatschappelijk profileren. Dat is belangrijk: de moderne consument wil immers weten waar een bedrijf voor staat. Ons doel is dat organisaties uiteindelijk bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke issues. Een issue ‘maken’ kan op talloze manieren.

Issuedenken: Echte bazen maken impact

Voor alle organisaties die hun reputatie willen verstevigen, innovaties willen stimuleren en hun maatschappelijke zichtbaarheid en sympathie willen vergroten.

Issues zijn onderwerpen die beroeren, verbinden en om actie vragen. Van plofkip tot plasticsoep, van privacy tot de Zwarte Piet-discussie; iedere geëngageerde burger heeft er wel een mening over. Veel organisaties zien maatschappelijke issues als iets om te negeren of om uit noodzaak op te reageren. Maar de ogen sluiten voor wat er in de maatschappij leeft, is zo ongeveer de snelste route richting reputatieschade. Issues kunnen beter als kans worden gezien om organisaties maatschappelijk te positioneren. Met een goed uitgevoerd issuebeleid kunnen de juiste strategische afwegingen worden gemaakt, waardoor organisaties zichzelf sterker kunnen positioneren en beter voorbereiden op de toekomst.

Cases

Spoorlopen heeft meer gevolgen dan je denkt!

Iedere dag zorgen ‘spoorlopers’ voor veel problemen op en rond het spoor. Mensen die hun hond uitlaten bij het spoor,…

Lees meer

Communicatie- en persstrategie voor Alliantie Hulptroepen

Bij de start van de coronacrisis werd snel duidelijk dat er in Nederland te weinig medische mondmaskers beschikbaar waren voor…

Lees meer

Stakeholdercommunicatie voor Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit

Tijdens de coronacrisis ontwikkelde zich binnen de overheid een nationale crisisstructuur waarbinnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)…

Lees meer
Back To Top