skip to Main Content
14

Advisering over maatschappelijke positionering en/of profilering van een organisatie

 • Inventariseren van een of meerdere maatschappelijke issues die bij een organisatie passen en advisering hoe dit issue kan worden worden ingezet door een organisatie.
 • Activatie van een issue door het bedenken en uitvoeren van een campagne, events etc.
15

Agenderen van maatschappelijke issues bij politiek en samenleving

 • Advisering over hoe maatschappelijk draagvlak te creëren.
 • Formuleren van handelingsperspectieven.
 • Activeren van stakeholders.
 • Creëren van hypes rondom een issue.
 • Framen c.q. reframen van een issue.
 • Opzetten en uitvoeren maatschappelijke campagnes.
8

PR-en mediastrategie en uitvoering

Media-aandacht moet je verdienen. Dat kan door op het juiste moment, met de juiste informatie of het juiste verhaal, de juiste journalisten of bloggers te benaderen. De Issuemakers heeft een breed medianetwerk en helpt opdrachtgevers graag om verdiende aandacht te krijgen. Hierbij stippelen we niet alleen de strategie uit, maar verzorgen we ook de uitvoering. Van het opstellen en versturen van persberichten tot het schrijven van columns en opiniestukken en het organiseren van persconferenties en –evenementen.

17

Opzetten en begeleiden van issue-allianties, coalities en grassrootcampagnes

 • Adviseren rondom rol van kwartiermaker.
 • Formuleren doelstellingen en gewenst gedrag c.q. beleid dat gerealiseerd moet gaan worden.
 • Opstellen manifest, governance structuur en marsroute.
 • Adviseren rondom financiering.
 • Faciliteren dialoog rondom maatschappelijke issues.

Meer informatie?

Back To Top