Doorgaan naar artikel

Onze expertise

Media en politiek

Als organisatie wil je snel en goed reageren op de issues die op je afkomen. Of nog liever: je wilt vooroplopen. Maar om dat te doen moet je precies weten wat er speelt, welke ontwikkelingen relevant zijn, hoe media en politiek over jouw issue communiceren, wat het publieke sentiment is, hoe andere stakeholders en concurrenten actief zijn op dit issue en nog heel veel meer. De antenne moet continu aanstaan en die antenne kunnen wij voor jou zijn. Eenmalig, periodiek of bijvoorbeeld dagelijks. Benieuwd hoe Issue intelligence jouw organisatie kan helpen?

Maatschappelijke issues

Op basis van goede informatie en de analyse daarvan, kan jouw organisatie een passend, maatschappelijk issue omarmen en op die manier groter maken en verder brengen. Wij willen graag samen maatschappelijke issues op de kaart zetten, derden activeren rond dit issue en het maatschappelijke profiel van de organisatie aan scherpen. Dat kan op talloze manieren, maar wij adviseren en ondersteunen o.a. m.b.t. maatschappelijke positionering van de organisatie, agendering van issues, opzetten en begeleiden van issue-allianties en coalities, stakeholderanalyse en -management, de pr en mediastrategie en uitvoering, of bijvoorbeeld een public affairs strategie.

Issue-aanpak

Met een pro actieve issue aanpak kun je als organisatie je reputatie bevorderen. Ook kun je zo meer vat krijgen op de maatschappelijke impact die je hebt of maakt en deze impact kan gerichter en effectiever zijn. Mooi voor de samenleving en goed voor het maatschappelijk profiel van de organisatie. Wij adviseren en ondersteunen jou o.a. door stakeholderanalyse en -management, pr en mediastrategie en -aanpak, mediatraining of bijvoorbeeld public affairs advisering en uitvoering.

Ook wanneer een issue onverwacht en ongewenst op je afkomt, helpen we je graag verder, o.a.  met crisisadvies en -communicatie. Door een gedegen issue-aanpak kunnen de meeste crises voorkomen worden.

Een expert worden?

Bij Issuemakers geven we verschillende trainingen: Hoe om te gaan met journalisten? Hoe zit het Nederlandse medialandschap in elkaar? Waar moet je als woordvoerder van een organisatie op letten? Maar ook kunnen we in een creatieve brainstorm training samen met jullie erachter komen welk issue het beste bij jouw organisatie past, of hoe je jouw eigen kernboodschap formuleert.

Terug naar boven