skip to Main Content

Cases

ASN Bank | Mensen motiveren tot duurzaam gedrag

Met geld kun je veel invloed uitoefenen om de wereld mooier te maken. ASN Bank zet zich al 60 jaar…

Lees meer

Cybercrime raakt de ondernemer

Cybercrime raakt de ondernemer Eén op de vijf ondernemers wordt slachtoffer van cybercriminaliteit. Dat kan gaan om ransomware, phishing mail…

Lees meer

Studio 404: Summer School voor digitale kunst

Er is al jaren een groot tekort aan werknemers met digitale en creatieve vaardigheden. Onze opdrachtgever Samsung wil dat tekort…

Lees meer

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland publiceerde eind 2019 het standpunt om hooggebergtebehandeling voor mensen met (ernstig) refractair astma niet meer te vergoeden. Dit…

Lees meer

Spoorlopen heeft meer gevolgen dan je denkt!

Iedere dag zorgen ‘spoorlopers’ voor veel problemen op en rond het spoor. Mensen die hun hond uitlaten bij het spoor,…

Lees meer

Issuemanagement binnen een overheidsorganisatie

Deze opdrachtgever is bij uitstek een organisatie die gericht is op wat er in de buitenwereld gebeurt. Bewegende publieke en…

Lees meer

Stakeholdercommunicatie voor Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit

Tijdens de coronacrisis ontwikkelde zich binnen de overheid een nationale crisisstructuur waarbinnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)…

Lees meer

De Amsterdamse MBO-agenda

De Issuemakers is werkzaam voor de Gemeente Amsterdam in het kader van De Amsterdamse MBO-agenda. Via deze agenda faciliteert de…

Lees meer

Ouderbijeenkomst Belastingdienst kinderopvangtoeslag

Op 20 januari organiseerde de Belastingdienst een grote ontmoetingsbijeenkomst met ouders in de Broodfabriek in Rijswijk. De aanleiding vormde de…

Lees meer

Publiciteit rondom lancering Invest-NL

Op 16 januari vond in de Westergasfabriek in Amsterdam in aanwezigheid van ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische…

Lees meer

Partner van Nationale Denktank

Stichting de Nationale DenkTank is opgericht in 2006 om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en…

Lees meer

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ): Issuedenken en gedragsverandering

NVZ en De Issuemakers Halverwege 2017 heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) De Issuemakers gevraagd om te adviseren rondom…

Lees meer

Week van de Mediawijsheid – Eerste Grijs en Wijs Mediafestival groot succes

Week van de Mediawijsheid 2019: Aan of uit? In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even…

Lees meer

Bewustwordingscampagne ‘Week van de Prostaat’

‘Kunnen jullie ons helpen met een bewustwordingscampagne over het belang van het regelmatig (laten) controleren van je PSA-waarde bij mannen…

Lees meer

Lotte zoekt nier

Een leven redden door het delen van een video Oktober 2017 was Lotte Mertens, onze collega van 32 jaar ten…

Lees meer

Elsevier

Elsevier is bij het publiek vooral bekend als één van de grootste uitgevers van wetenschappelijke artikelen. Het bedrijf investeerde in…

Lees meer

Kindervredesprijs voor jongeren die Amerika in beweging kregen

Voor het vierde jaar waren wij verantwoordelijk voor het genereren van publiciteit rondom de Kindervredesprijs, een initiatief van Marc Dullaert…

Lees meer

Effie voor SIRE-campagne waar wij aan mee mochten werken

We zijn bijzonder trots op de bronzen Effie die die SIRE heeft gekregen voor de campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg…

Lees meer

Genderspecifieke zorg op de kaart

Public Affairs en Public Relations voor WOMEN Inc. De kennis van de gezondheidszorg is voor een groot deel gebaseerd op…

Lees meer

Aandacht voor het belang van schone lucht

Public Affairs en Public Relations voor het Longfonds De lucht die je in Nederland inademt, is niet gezond. Elk jaar…

Lees meer
Back To Top