Doorgaan naar artikel

Stakeholdercommunicatie voor Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit

Tijdens de coronacrisis ontwikkelde zich binnen de overheid een nationale crisisstructuur waarbinnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) eind maart 2020 opzet. De LCT, met als speciaal gezant Feike Sijbesma, zet zich in om de testcapaciteit voor COVID-19 in Nederland te vergroten.

De Issuemakers werd gevraagd om de LCT te ondersteunen in de opstartfase voor wat betreft communicatie. Het landschap voor testen is complex en heeft verschillende stakeholders, zoals leveranciers, laboratoria en allerlei verschillende partijen in de zorg. In de eerste periode hebben we daarom de volgende ondersteuning geboden in de communicatie richting belanghebbenden:

  • De betrokken stakeholders in kaart gebracht
  • Het bestaan en doel van de LCT kenbaar gemaakt richting alle stakeholders
  • De structuur opgezet voor het wekelijks verzamelen van input en inhoudelijk afstemmen van de inhoud voor een wekelijkse update
  • Het wekelijks opstellen en uitsturen van een update vanuit de LCT naar alle stakeholders

We zijn als bureau blij dat we op deze manier onze expertise konden inzetten voor de testcapaciteit in Nederland!

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven