skip to Main Content

Stakeholdermanagement

Het monitoren van concurrenten, warm houden van ambassadeurs of in kaart brengen van criticasters. Stuk voor stuk ingrediënten voor een succesvol stakeholdersbeleid. En dat wordt, mede door de invloed van sociale media, steeds belangrijker. De Issuemakers adviseert diverse opdrachtgevers over hun stakeholdermanagement. We brengen het speelveld in kaart en wegen houding, beslissingsmacht en actiebereidheid om per stakeholder de strategie te kunnen bepalen. Stakeholdermanagement behoeft voortdurend aandacht: zodra het belang van organisaties bij een bepaald issue verschuift, doet de positie van de stakeholders dat immers ook.

Voor het analyseren van stakeholders gebruiken wij de Issuemanager. Met deze online tool is alle relevante informatie over stakeholders op één plek gebundeld.

Eens praten over het stakeholderbeleid van je organisatie? Neem dan contact op met Jordi Bouman.

Wat is stakeholdermanagement en waarom is het van belang?

Stakeholdermanagement geeft inzicht in gemeenschappelijke en tegengestelde belangen. Het maakt duidelijk wie je voor- en tegenstanders zijn, wie voor een issue belangrijk is en wie niet en hoe alle partijen zich tot elkaar verhouden. Die kennis helpt de organisatie om per stakeholder de juiste strategie te kiezen.

Hoe breng je stakeholders in kaart?

Een goede stakeholderaanpak start met het maken van een longlist. Je inventariseert welke personen of organisaties allemaal met het issue te maken hebben. Om hun intenties te inventariseren, onderzoek je per stakeholder de volgende criteria: staat hij positief, negatief of neutraal tegenover het issue (houding), heeft hij een formele machtspositie om het beleid rondom een issue aan te passen (beslissingsmacht), beschikt hij over veel invloed op de manier waarop er over het issue of de organisatie wordt gedacht en geschreven (opiniemacht), heeft hij zelf belang bij het issue (belang) en is hij snel geneigd om grootschalig actie te ondernemen (actiebereidheid). Vervolgens schaal je elke stakeholder in op basis van deze vijf criteria en visualiseer je dit in een matrix. De laatste en wellicht ook belangrijkste vraag die je je moet stellen bij een issue, is wie c.q. welke organisatie issue-eigenaar is. Van degene die zich opwerpt als issue-eigenaar wordt verwacht dat hij gaat bijdragen aan de oplossing van het issue: door nieuw beleid te implementeren of door breed aandacht voor het issue en oplossingsrichtingen van anderen te vragen.

Model stakeholderstrategie

Iedere stakeholder of belanghebbende heeft een eigen strategie/aanpak nodig.

stakeholdermangement

Dit overzicht helpt je te bepalen hoe je stakeholders het beste kunt benaderen en wie je voor- en tegenstanders zijn. Voorstanders vragen immers om een andere aanpak dan tegenstanders of stakeholders die nog geen positie hebben ingenomen. Vooral de twijfelende stakeholders kunnen belangrijk zijn of worden. Ze weten vaak nog niet waar hun voorkeur ligt. Daar liggen dus kansen. Informeer hen uitvoerig over de voordelen van je plan, idee of beleid. Misschien laten ze zich overhalen om je te steunen. Maar misschien zijn ze bang zijn om andere stakeholders voor het hoofd te stoten. Bedenk in dat geval hoe je hen tot voorstander kunt maken zonder hun relatie onder druk te zetten.

De scores op deze vijf criteria kun je op verschillende manieren in een grafiek tegen elkaar afzetten. Vooral wanneer je de invloed van een stakeholder op de opinie en de beslissingen rondom een issue afzet tegen het belang van die stakeholder bij een issue, krijg je goed zicht op hoe je de verschillende stakeholders moet betrekken bij je activiteiten.

Back To Top