skip to Main Content
1

Monitoren van nieuws en/of politiek

Voor diverse opdrachtgevers scheppen wij dagelijks overzicht door te monitoren op de issues die voor hun product, organisatie of branche van belang zijn. Hiervoor gebruiken we onze eigen online tool, de Issuemonitor. Met dit instrument is alle gewenste informatie binnen handbereik: van kranten en weekbladen tot vakmedia, van RTV tot parlementaire stukken, van blogs tot sociale media. Nieuws en ontwikkelingen worden desgewenst door onze adviseurs van duiding voorzien.

2

Issue-inventarisatie, -scan en -analyse

We brengen alle issues in kaart die voor een organisaties van belang zijn of kunnen worden. We maken het verband tussen deze issues duidelijk door hoofd- en subissues te onderscheiden. We proberen hierbij zoveel mogelijke relevante subissues te benoemen.

3

Stakeholderinventarisatie en -analyse

We brengen de belangrijkste stakeholders in kaart van de organisatie en/of de issues die voor hen van belang zijn. Hieronder vallen ook interne stakeholders, politiek, burgers en journalisten.

4

Analyse van huidig beleid

We brengen het huidige beleid van een organisatie in kaart op het gebied van PR, PA en stakeholdermanagement en inventariseren kansen en risico’s op het gebied van pers, PR, stakeholders en public affairs.

Meer informatie over issue-intelligence?

Back To Top