Ga naar hoofdinhoud

Gemeenten breken reserves aan door tekorten jeugdzorg: ‘Alle seinen staan op rood’

Public Affairs en Public Relations voor WOMEN Inc.

De kennis van de gezondheidszorg is voor een groot deel gebaseerd op onderzoek onder mannen. Hierdoor bestaat er onvoldoende kennis over de specifieke verschillen tussen mannen en vrouwen, zowel somatisch als psychosociaal. Dit heeft grote gevolgen: verkeerde diagnoses, onnodig hoge zorgkosten en een lagere kwaliteit van leven voor vrouwen.

Vrouwennetwerk WOMEN Inc. zet zich dan ook al enige tijd in om genderspecifieke gezondheidszorg op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Zo werd door WOMEN Inc. in 2014 de Alliantie Gender en Gezondheid opgericht, mede om te achterhalen welke lacunes er nog altijd bestaan in de kennis over gender en gezondheid. Dit voorjaar leidde dat tot de Kennisagenda Gender en Gezondheid, die op 16 juni 2015 aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden. Met succes: de kennisagenda kreeg veel aandacht in de media en inmiddels heeft zorgminister Edith Schippers toegezegd dat er de komende periode extra geld vrijkomt voor genderspecifieke gezondheidszorg. Een prachtige mijlpaal!

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top