Ga naar hoofdinhoud

Thought Leader Thursday | Emma Lok van WOMEN Inc: ‘Coronacrisis doet ons terugvallen in conservatieve mechanismen’

Emma Lok is directeur strategie en communicatie bij WOMEN Inc., een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt. Issuemaker Sybrig van Keep interviewde haar over de voortgang in de strijd voor gelijkheid, en welke invloed de coronacrisis en andere wereldwijde gebeurtenissen daarop hebben.

Waar WOMEN Inc. zich al vijftien jaar inzet voor een samenleving waar iedereen dezelfde kansen heeft, ongeacht gender of sekse, ziet Lok de laatste jaren steeds meer maatschappelijk draagvlak voor deze onderwerpen ontstaan. De dood van George Floyd en de daaropvolgende wereldwijde Black Lives Matter-protesten dragen daaraan bij, maar ook de coronapandemie zorgt voor nieuwe perspectieven. ‘Door onder andere deze maatschappelijke ontwikkelingen is er meer noodzaak, ruimte en draagvlak voor structurele verandering.’

Lok wijst op de verbindende kracht die een gemeenschappelijke tegenstander met zich mee kan brengen. Ze haalt de Amerikaanse president Trump aan om dat te illustreren. Haars inziens heeft de houding van Trump enorm veel mensen gemobiliseerd en geactiveerd. ‘Dit willen we niet, maar wat dan wel? Als je iets meer afstand neemt zie je dat deze crisis een unieke kans biedt voor een meer fundamentele systeemverandering die we juist nu samen moeten zien te benutten. Dat het veel effectiever is om nu met maatschappelijke organisaties en belangengroepen samen sociale ongelijkheid in Nederland voor iedereen tegelijk aan te gaan pakken.’

Op het gebied van gender wijst Lok op verschillende nadelige effecten van de huidige coronacrisis. Doordat veel mensen thuis gaan werken en de kinderen thuis zijn, nam het aantal huishoudelijke taken toe. Vrouwen namen daar een groter aandeel van op zich. Daarbij kwam nog een toename van huiselijk geweld en bovendien werken veel vrouwen in sectoren die hard getroffen worden. Een hogere werkloosheid dreigt voor vrouwen en dit heeft ook weer andere ingrijpende effecten, zo wordt kinderopvang bijvoorbeeld onbetaalbaar. Toch verwacht de WOMEN Inc.-directeur dat de crisis in bepaalde opzichten ook kan bijdragen aan gendergelijkheid op de lange termijn. Er is bijvoorbeeld zichtbaar geworden welke druk er staat op vrouwen en hoeveel vrouwen er werken in cruciale beroepen in de zorg en in het onderwijs. Hopelijk wordt er iets gedaan aan de lage financiële waardering van deze beroepen, wat ook zal bijdragen aan de hardnekkige loonkloof die nog steeds bestaat in Nederland. Daarbij is het wel van belang dat verschillende perspectieven worden meegenomen en dat er diversiteit te zien is op besluitvormende posities, helaas is dit nog niet het geval.

Ze ziet de komst van corona als een eyeopener die veel verandering teweeg kan brengen enal heeft gebracht. De pandemie heeft blootgelegd hoe goed en comfortabel de maatschappijop veel vlakken functioneerde, maar ook welke zaken aan fundamentele verandering toe zijn.‘Een crisis van dit formaat kan de sense of urgency flink aanwakkeren’, zegt Lok.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top