Doorgaan naar artikel

Meeste Nederlanders vinden betaalbaarheid en kwaliteit in de zorg het belangrijkste issue van 2021

Wat is volgens Nederlanders het issue dat in 2021 – naast corona – de meeste aandacht zou moeten krijgen van politiek en samenleving?  De kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg wordt door de grootste groep Nederlanders als belangrijkste isse gezien. Zo blijkt uit het Issues to Watch onderzoek van Issuemakers in samenwerking met Kantar. Het zorg-issue wordt op de voet gevolgd door ‘verdraagzaamheid in de samenleving’. Daarna is er een gedeelde derde plek voor ‘onderwijs’ en ‘overlast/toenemend geweld’.  

De volledige top 10: 

  1. Gezondheidszorg (betaalbaarheid en kwaliteit)  
  2. Verdraagzaamheid in de samenleving  
  3. Onderwijs  
  4. Overlast/toenemend geweld  
  5. Gezondheid  
  6. Klimaatverandering  
  7. De leefbaarheid van Nederland  
  8. Problemen bij jongeren  
  9. Huisvesting  
  10. Veiligheid van de Nederlandse Samenleving

Overeenkomsten en verschillen met 2020 

Het is interessant om te zien dat de gezondheidszorg de afgelopen jaren altijd bovenaan heeft gestaan. Er blijft dus voor een grote groep Nederlanders een continue behoefte om gezondheidszorg op de kaart te zetten. Daarnaast is toenemend geweld ook niet veel verschoven ten opzichte van vorig jaar.  

Hoewel er een aantal overeenkomsten zijn met 2020, zijn er eigenlijk meer verschillen te vinden. Zo zijn ‘ gezonde lucht/fijnstof/stikstof’, ‘immigratie’, ‘vuurwerk’ en ‘extremisme en radicalisering’ verdwenen uit de top 15. ‘De leefbaarheid van Nederland’, ‘problemen bij jongeren’, ‘huisvesting’, ‘veiligheid van de Nederlandse samenleving’ en ‘eenzaamheid’ zijn daarentegen issues die zijn gestegen t.o.v. 2020.  

Het valt op dat veel van de issues dit jaar indirect met COVID-19 te maken hebben. In de aanloop naar de verkiezingen in maart is het dus ook interessant om te zien hoe de politieke partijen hun voordeel ermee proberen te doen door deze onderwerpen inderdaad te koppelen aan corona. Op deze manier kunnen ze namelijk zo hun eigen agenda ook bespreekbaar maken. De vraag blijft dan wel hoe ethisch verantwoord het is om een campagne te maken van de coronacrisis. 

Verschillen leeftijd en opleidingsniveau 

Onderling tussen groepen zijn er nog al wat verschillen. Zo komt alleen bij de 18-34 jarigen en 70+ers klimaatverandering in de top 5. Bij hoogopgeleiden is dit issue zelfs op nummer 1 geëindigd. Gezondheidszorg is bij hen op nummer 4 geëindigd.  

Onderwijs wordt door verschillende groepen ook belangrijker gevonden. Zo staat opnieuw onder de jongere groep (18-34) dit issue hoger, namelijk op plek 2. Opvallend is dat laagopgeleiden dit issue niet in de top 5 hebben staan. Bij middelbaar opgeleiden is het onderwijs op plek 4 geëindigd. Meer hoogopgeleiden hebben aangegeven het onderwijs belangrijk te vinden, daar is het issue op nummer 2 geëindigd 

Niet belangrijk? 

Welke van de 40 genoemde issues zijn er dan minder aangewezen door de Nederlandse bevolking? Mobiliteit, verslaving, luchtvaart, orgaandonatie en internationale problemen buiten Europa zijn issues waar weinig Nederlanders op hebben gestemd. Deze issues hebben – ondanks dat sommige regelmatig worden besproken – een lagere urgentie bij het grotere publiek.  

Over het onderzoek 

Issues to Watch 2021 is gebaseerd op een onderzoek onder 1203 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De respondenten mochten kiezen uit een lijst van 40 issues die hoog scoorden in 2020. De resultaten zijn herwogen naar de ideaalkenmerken van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek is eind januari 2021 uitgevoerd in samenwerking met Kantar. 

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven