Doorgaan naar artikel

Faillissement ziekenhuizen belangrijkste issue van 2018

De ‘faillissementen van ziekenhuizen’ is het belangrijkste issue van 2018. Ruim 41,4% van de Nederlanders geeft aan dat zij zich hier in 2018 het meest druk over hebben gemaakt. Dit issue wordt op de voet gevolgd door de oplopende spanningen tussen bevolkingsgroepen (40,5%)  en plastic in oceanen (32,2%). 

Dit blijkt uit onderzoek naar de issues die Nederlanders in 2018 het meest belangrijk vonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public en De Issuemakers wordt vanaf dit jaar op jaarlijkse basis herhaald aan het einde van het jaar. 

Top 10 belangrijkste issues 2018

1. Faillissementen ziekenhuizen (41,4%)
2. Oplopende spanningen tussen bevolkingsgroepen (40,5%)
3. Plastic in oceanen (32,2%)
4. De discussie rondom zwarte piet/ roetveegpiet (29,5%)
5. Bezorgdheid over verdwijnen van Nederlandse identiteit (26%)
6. Stijgend aantal depressieve jongeren (18,9%)
7. De Brexit (18%)
8. Dumpen van drugsafval (15%)
9. Dalende vaccinatiegraad (14,8%)
10. Stijging van de huizenprijzen (14,2%)

Opvallend genoeg blijken Nederlanders zich nauwelijks druk te maken over de toename van het aantal toeristen dat naar Nederland komt. Ook de legalisering van softdrugs en uitbreiding van Schiphol worden nauwelijks als belangrijke issues gezien.

Verschillen

Het issue ‘privacy’ wordt door meer jongeren (18-34 jaar) dan ouderen belangrijk gevonden. Het belang neemt af naar mate de leeftijd stijgt. Hetzelfde geldt voor het issue ‘stijgende huizenprijzen’. Ouderen daarentegen (54+, maar met name 70+) vinden het een heel belangrijk onderwerp dat mensen bezorgd zijn dat de Nederlandse identiteit verdwijnt (42,3%).

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in samenwerking met De Issuemakers. Het onderzoek is gebaseerd op 1025 respondenten, die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De respondenten hebben een groslijst van onderwerpen die in het nieuws zijn geweest voor zich gekregen en konden uit deze lijst de, volgens hen, belangrijkste onderwerpen van 2018 selecteren.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven