Doorgaan naar artikel

Effie voor SIRE-campagne waar wij aan mee mochten werken

We zijn bijzonder trots op de bronzen Effie die die SIRE heeft gekregen voor de campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ Vanuit ons bureau waren Lars Ykema en Anne Backer verantwoordelijk voor de persstrategie- en persbegeleiding. De campagne zorgde voor een hausse van publiciteit. De maatschappelijke discussie die naar aanleiding van deze campagne ontstond was immens. SIRE heeft daarmee laten zien dat ze als geen ander in staat is een nieuw en onderbelicht issue op de kaart te zetten. Of zoals de jury van deze prijs aangaf: De campagne heeft met een mooie gelaagdheid in media en middelen, een maatschappelijk issue op de kaart gezet. De Effie Awards zijn wereldwijd de meest prestigieuze vakprijs voor de marketing- en communicatiebranche, waarbij aangetoond moet worden dat de communicatie een belangrijke en/of doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het bereiken van het gestelde resultaat.

Korte informatie over de campagne

Jongens leren en ontwikkelen op een andere manier dan meisjes.  Zij leren vaker door te ontdekken, te experimenteren, risico’s te nemen en veel te bewegen. In de huidige samenleving is hier minder aandacht voor. Jongens die te weinig ruimte krijgen kunnen daardoor gaan onderpresteren, onzeker worden of motivatieproblemen krijgen. Door deze situatie redelijk zwart/wit neer te zetten is SIRE erin geslaagd opvoeders aan het denken te zetten over hoe ze met jongens omgaan en daarnaast een maatschappelijke discussie op gang te brengen. Wetende dat dit zowel voor- als tegenstanders op de been zou brengen en zowel waardering als hoon toe gevolg zou hebben.

Enkele feiten

  • Jongens worden in de klas onbewust 3 keer zo vaak als meisjes berispt in de klas voor hetzelfde gedrag
  • Ten opzichte van meisjes krijgen jongens 4 keer vaker de diagnose ADHD en 5 keer vaker medicatie dan meisjes
  • Meisjes krijgen vaker een hoger schooladvies dan jongens.
  • Meisjes worden veel positiever benaderd in het onderwijs door hun beter ontwikkelde sociale vaardigheden.
  • In het passend onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zitten 3 keer zo veel jongens als meisjes
  • 56% van de ouders met jongens herkent het probleem dat jongens niet genoeg de ruimte krijgen en daardoor worden geremd in hun ontwikkeling.
  • 44% van de ouders met jongens (vaders en moeders) ziet dit ook terug in de eigen omgang met zijn/haar jongens
  • 76% van de ouders met jongens vindt dat dit probleem meer aandacht moet krijgen.
  • 45% van de ouders met jongens geeft aan dat ‘jongensgedrag’ (fysiek/ druk/ stoer) wordt onderdrukt in de huidige maatschappij.
  • Experts zijn van mening dat als we jongens afremmen ze zich gaan afsluiten, hun zelfvertrouwen afneemt, hun houding verandert in: ‘het maakt niet meer uit wat ik doe’, sneller hun concentratie verliezen, hun motivatie vermindert en hun prestaties gaan achteruit.
Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven