Ga naar hoofdinhoud

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland publiceerde eind 2019 het standpunt om hooggebergtebehandeling voor mensen met (ernstig) refractair astma niet meer te vergoeden. Dit standpunt leidde tot grote commotie bij artsen en patiënten, wat vervolgens werd opgepakt in de media en door de politiek. Samen met bureau Zorgvuldig Advies heeft Issuemakers het hele proces geëvalueerd en zijn we met adviezen gekomen hoe het Zorginstituut Nederland de eigen werkwijze en communicatie kan versterken.

Een belangrijke les is om als publiek instituut vaker de buitenwereld op te zoeken en duidelijk uit te blijven leggen wat de eigen taak en verantwoordelijkheid is binnen het Nederlandse zorgstelsel. Het is daarom belangrijk om structureel te gaan investeren in stakeholdermanagement en public affairs. Daarnaast is het van belang om begrijpelijker uit te leggen hoe en waarom een advies of besluit tot stand komt, zodat er meer begrip ontstaat, ook als het advies negatief uitpakt voor patiënten.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top