skip to Main Content

Wat betekent public affairs?

Public affairs (PA) is het aanbrengen van politieke sensitiviteit, zodat een organisatie kan inspringen op relevante ontwikkelingen, keuzes en voorstellen bij overheid, politiek of stakeholders. Er wordt hierbij volledig vanuit issues gewerkt, aangezien dat de onderwerpen zijn waarover in de politiek gesproken moet worden en waar de politiek een antwoord op moet formuleren.

Waarom is public affairs belangrijk?

Door middel van public affairs kan aandacht voor een bepaald onderwerp worden aangejaagd/afgeremd. Organisaties kunnen op die manier sturen op onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en het tegenovergestelde bij onderwerpen die ze liever niet aan het licht zien. Het besturen van deze schijnwerper kan door organisaties in het voordeel worden gebruikt bij het realiseren van doelen.

Public affairs in de organisatie

Binnen een bedrijf of organisatie is de afdeling public affairs verantwoordelijk voor het beïnvloeden van agendering, afweging en besluitvorming van issues door politiek, overheid en stakeholders. Wanneer een organisatie sterker focust op issues, vergemakkelijkt dit de werkzaamheden van de afdeling public affairs. PA-medewerkers kunnen de issues die belangrijk zijn voor de politiek omdat zij daar een rol kan of moet spelen, bespreken met de politici. Daarbij kunnen ze de visie van de organisatie overbrengen en mogelijke consequenties van dit issue voor de samenleving toelichten.

Begrippenlijst

Back To Top