Ga naar hoofdinhoud

Wat betekent public affairs?

Public affairs (PA) is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Het gaat hierbij om het aanbrengen van politieke sensitiviteit, zodat een organisatie kan inspringen op relevante ontwikkelingen, keuzes en voorstellen bij overheid, politiek of stakeholders. Er wordt volledig vanuit issues gewerkt, aangezien dat de onderwerpen zijn waarover in de politiek gesproken moet worden en waar de politiek een antwoord op moet formuleren.

Waarom is public affairs belangrijk?

Door middel van public affairs kan aandacht voor een bepaald onderwerp worden aangejaagd/afgeremd. Organisaties kunnen op die manier sturen op onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en het tegenovergestelde bij onderwerpen die ze liever niet aan het licht zien. Het besturen van deze schijnwerper kan door organisaties in het voordeel worden gebruikt bij het realiseren van doelen.

Public affairs in de organisatie

De afdeling political / public affairs werkt volledig vanuit issues. Dat zijn immers de onderwerpen waarover in de politiek gesproken moet worden en waar de politiek een antwoord op moet formuleren. Deze afdeling kan politieke sensitiviteit rondom issues inbrengen, zodat de organisatie optimaal kan inspringen op relevante ontwikkelingen, keuzes en voorstellen bij overheid, politiek of stakeholders. De afdeling public affairs is daarbij verantwoordelijk voor het beïnvloeden van agendering, afweging en besluitvorming van issues door politiek, overheid en stakeholders.

Wanneer een organisatie sterker focust op issues, vergemakkelijkt dit de werkzaamheden van de afdeling public affairs. PA-medewerkers kunnen de issues die belangrijk zijn voor de politiek omdat zij daar een rol kan of moet spelen, bespreken met de politici. Daarbij kunnen ze de visie van de organisatie overbrengen en mogelijke consequenties van dit issue voor de samenleving toelichten. Om strategische keuzes te kunnen maken, moet de PA-professional weten welke andere organisaties zich bemoeien met die politieke besluitvorming (stakeholdermanagement).

Ook moet de PA-professional ontleden welke verschillen van inzicht er bestaan in de discussie over het onderwerp (issuemanagement). Tenslotte is het van belang dat de PA-professional weet hoe de veranderingen in de maatschappij (o.a. wetgeving in voorbereiding) van invloed zijn op de eigen organisatie.

Een PA-beoefenaar is van veel markten thuis. Zo is kennis van de Nederlandse en Europese politiek onontbeerlijk. Economische en juridische kennis helpen om inzicht te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen. Alles begint echter bij de eigen organisatie. Waar staat die voor? Wat wil die?

Waar zitten de meeste public affairs bureaus

In Den Haag, zodat ze in de buurt zitten van het nieuws rondom de Nederlandse politieke besluitvorming, politici, de Ministeries en veel ambassades.

Wat zijn public affairs instrumenten?

Het verstrekken van (de juiste) informatie en invalshoeken aan de juiste mensen op het juiste moment.

Wat is het verschil tussen public affairs en lobbyen?

In de volksmond duidt men het beoefenen van public affairs vaak aan met lobbyen. Deze twee begrippen hebben echter niet precies dezelfde betekenis. Lobbyen is een populaire term voor een deel van het vak van public affairs en gaat over het veldwerk dat een PA-expert doet. Het gaat bij lobbyen dus specifiek om handelingen en acties die worden verricht om de politieke en ambtelijke besluitvorming te beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen Public Affairs (PA) en Public Relations (PR)

Het verschil tussen Public Affairs en Public Relations zit hem deels in de betrokkenen, de partijen met wie je een relatie wilt opbouwen. Bij Public Relations zijn dat vaak mediarelaties, maar bijvoorbeeld ook bloggers en steeds vaker influencers.

Bij Public Affairs zijn het partijen als gemeenten, provincies en de landelijke overheid. Alle partijen die van politiek belang zijn. Dit kunnen uiteraard ook burgerlobby’s zijn, initiatieven van burgers die issues agenderen en op de politieke agenda weten te plaatsen.

Toch is er ook overlap tussen Public Affairs en Public Relations: je hebt tenslotte ook media nodig om politieke issues te agenderen. Public Affairs heeft dan ook het meeste resultaat als je het inzet in combinatie met Public Relations en stakeholdermanagement.

Voordeel Public Affairs

Het grootste voordeel van Public Affairs is het verkrijgen van invloed. Deze invloed neemt toe naarmate je vaker op het juiste moment de juiste boodschap bij de juiste ontvanger weet te brengen. Timing is dan ook een belangrijke factor bij Public Affairs. Invloed is echter niet gelijk gewonnen, het vergt een lange termijn visie en langduriger inspanning om relaties tot stand te brengen en te onderhouden.

Het wordt steeds drukker op het speelveld van public affairs

Begrippenlijst

Back To Top