Doorgaan naar artikel

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ): Issuedenken en gedragsverandering

NVZ en De Issuemakers
Halverwege 2017 heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) De Issuemakers gevraagd om te adviseren rondom het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP). Een 3-jarig traject, dat enerzijds gaat om het technisch mogelijk maken van digitale informatie uitwisseling in ziekenhuizen (door middel van patiëntportalen en persoonlijke gezondheid omgevingen) en waarbij anderzijds gedragsverandering van groot belang is. Want artsen en patiënten zullen het uiteindelijk moeten gaan doen; digitaal informatie uitwisselen. De Issuemakers adviseert met name op dat laatste deel: hoe kan NVZ door middel van issuedenken een gedragsverandering bewerkstelligen bij zowel artsen als patiënten en digitale informatie uitwisseling stimuleren? Daarvoor maken we gebruik van een frame in de vorm van een werkwoord: ‘DUPPen’, dat staat voor ‘Digitaal Uitwisselen tussen Patiënt en Professional’. Het uitgangspunt is om digitale informatie uitwisseling toegankelijker te maken en het gebruik te bevorderen door te laten zien dat het een gewone handeling in het zorgproces is: DUPPen, net zo normaal als pinnen en appen.

‘DUPPen met je dokter is straks niet meer weg te denken uit de maatschappij’
Iedereen moet kunnen DUPPen, vinden de ziekenhuizen, als onderdeel van het streven van overheid en zorgsector om patiënten meer eigen regie over hun gezondheid te geven. Om mee te kunnen denken over de eigen gezondheid en behandelplan is het nodig dat mensen beschikken over de juiste informatie, zoals uit een ziekenhuisdossier (EPD). Digitale uitwisseling zorgt er voor dat er niet meer voor elke vraag een afspraak nodig is, of wachten tot de volgende werkdag om te bellen, zo stelt de NVZ. “Het is net als naar de bank gaan of een vakantie boeken,” zegt Vincent Buitendijk, bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie, “dat doen we tegenwoordig allemaal online omdat dat zoveel gemakkelijker en sneller is. DUPPen met je dokter is straks niet meer weg te denken uit de maatschappij.”

Zie www.ikdupp.nl voor meer informatie over DUPPen.

Advies over issuedenken en gedragsverandering? Neem dan contact op met De Issuemakers: of +31 (0)20 3455088.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven