skip to Main Content

Wat is corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility is het focussen op andere aspecten naast de winst. Er wordt gekeken naar de belangen van de maatschappij, door in kaart te brengen welk effect de activiteiten van het bedrijf hebben op het milieu, consumenten, werknemers en de gemeenschap.

Waarom is Corporate Social Responsibility belangrijk?

Corporate Social Responsibility kan meerdere voordelen hebben. Zo kan het risico op imagoschade worden verkleind en kan een bedrijf zich onderscheiden van andere bedrijven

Begrippenlijst

Back To Top