Doorgaan naar artikel

Wat is Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility is het focussen op andere aspecten naast de winst. Er wordt gekeken naar de belangen van de maatschappij, door in kaart te brengen welk effect de activiteiten van het bedrijf hebben op het milieu, consumenten, werknemers en de gemeenschap.

Deze factoren zijn onlosmakelijk verbonden met de reputatie van een bedrijf. Waar het vroeger algemeen gedachtengoed was dat bedrijven zich volledig focusten op zichzelf en op het maken van zoveel mogelijk winst, wordt vandaag de dag van bedrijven verwacht dat zij met een bepaald bewustzijn handelen. Bedrijven wordt geacht op een acceptabele manier om te gaan met omgeving, medewerkers en andere factoren.

Waarom is Corporate Social Responsibility belangrijk?

Corporate Social Responsibility kan meerdere voordelen hebben. Zo kan het risico op imagoschade worden verkleind. Door niet verstandig met de Corporate Social Responsibility om te gaan, kan een imago in een mum van tijd worden verwoest.

Naast het voorkomen van reputatieschade kan Corporate Social Responsibility ook worden ingezet om aan merkonderscheiding te doen. Bedrijven kunnen hierbij bijvoorbeeld een bepaald thema, zoals duurzaamheid, koppelen aan hun product. Dit kan de originaliteit en eigenheid van een merk bevorderen.

Hoe verloopt de communicatie over Corporate Social Responsibility?

Het is belangrijk dat een bedrijf zijn Corporate Social Responsibility strategie goed communiceert. Dit kan namelijk talentvolle werknemers aantrekken en een positieve invloed hebben op stakeholders. Communicatie over Corporate Social Responsibility kan op verschillende manieren gebeuren. We bespreken er hier een aantal.

Er kan een jaarlijks rapport worden uitgebracht met betrekking tot de Corporate Social Responsibility. Hierin worden – op een leesbare en toegankelijke manier – doelen en successen op het vlak van Corporate Social Responsibility genoemd en besproken.

Daarnaast kan via online profilering aandacht worden besteed aan de Corporate Social Responsibility strategieën en doelen. Denk hierbij aan het plaatsen van relevante informatie op een bedrijfswebsite, op social media en in de vorm van blogartikelen.

Het is van belang geen loze beloften te maken op het gebied van Corporate Social Responsibility. Greenwashing – het maatschappelijker en groener voordoen dan een bedrijf daadwerkelijk is – is hier een voorbeeld van.

Lees ook: maatschappelijk adviesbureau

Begrippenlijst

Terug naar boven