skip to Main Content

Politieke & parlementaire monitoring

Of het nu gaat om een groot bedrijf of een kleine NGO, het is van belang om op de hoogte te zijn van de politieke ontwikkelingen in Den Haag of Brussel die jouw organisatie beïnvloeden. Het kan overweldigend zijn om op de hoogte te blijven van deze informatie. En door de groei van politiek commentaar op sociale media is de politiek sneller dan ooit.

Een goed voorbereide organisatie weet wat er rondom de voor haar relevante issues in de politiek speelt, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Met goede politieke monitoring signaleert een organisatie tijdig risico’s en grijpt zij kansen om op het juiste moment, met de juiste boodschap op het juiste issue politieke stakeholders te benaderen. Een volledig en actueel overzicht van de relevantie politieke ontwikkelingen, wetsvoorstellen, moties, nieuws, blogs, twitterberichten etc. specifiek voor uw organisatie geeft u een overzichtelijk inzicht in de Haagse ontwikkelingen. Hierdoor weet de organisatie welke wetgevingstrajecten haar zullen raken, welke politieke stakeholders steunzenders zijn, welke niet en welke issues politici en bestuurders belangrijk vinden, waarop zij kan aansluiten en over welke zaken zij het moet hebben bij benadering van politieke stakeholders.

Politieke monitoring is dus cruciaal, maar wordt binnen organisaties vaak over het hoofd gezien, of organisaties weten niet waar te beginnen. De Issuemakers heeft ruime ervaring met politieke monitoring voor uiteenlopende organisaties in diverse sectoren. Voor hen signaleren en duiden wij relevante politieke ontwikkelingen en adviseren wij hen indien gewenst over lobbyrisico’s en – kansen.

Onze benadering van politieke intelligentie is anders dan die van gespecialiseerde monitoringproviders. Wij richten ons op het interpreteren van informatie, het toevoegen van waarde en inzicht en het besparen van tijd door informatie uit steeds meer bronnen te halen en te analyseren. Hiervoor gebruiken wij onze eigen Issuemonitor.

Begrippenlijst

Back To Top