skip to Main Content

Wat is een thought leader?

Personen, bedrijven of organisaties waarvan stakeholders en/of peers vinden dat ze binnen een specifiek vak- en/of kennisgebied innovatieve ideeën hebben over specifieke issues, deze ook uitdragen en dus een leidende en onderscheidende positie innemen.

Hoe word je thought leader?

Als je jezelf een issue toe-eigent, kun je daar vaak ook thought leader op worden. Dit kan via ingezonden brieven in dag- of weekbladen of tijdens presentaties in congressen en in corporate blogs. Dan moet een organisatie wel daadwerkelijk iets te melden hebben: door een eigen visie of eigen activiteiten op dit gebied te ontwikkelen of door in te haken op maatschappelijke issues of activiteiten van anderen.

Begrippenlijst

Back To Top