Ga naar hoofdinhoud

Bedrijven kiezen voor een bepaalde strategie om hun merk onder de aandacht te brengen en een onderscheidende competentie te ontwikkelen. Eén van de strategieën om dit te bewerkstelligen is het nastreven van thought leadership, waarbij een individu of bedrijf als autoriteit wordt gezien in een bepaald vakgebied. Door deze strategie kan een merk zijn meerwaarde bewijzen en het zorgt voor interessante zakelijke voordelen.

Echter, het nastreven van thought leadership vergt ook een grote investering op het gebied van geld, middelen en tijd.

In dit artikel geven we antwoord op de vragen wat thought leadership precies inhoudt, welke doelen je hiermee kunt behalen, welke stappen daarvoor nodig zijn en wat de voor- en nadelen van deze strategie zijn.

Thought leadership betekenis

De betekenis van thought leadership luidt dat een individu of bedrijf in een bepaald vakgebied gezien wordt als autoriteit, waarbij de expertise als referentie fungeert. Dit betekent dat je deze strategie inzet om de vraag voor een specifieke dienst of product te creëren of te vergroten.

Het fenomeen is erg populair vanwege het grote voordeel ervan voor een individu of bedrijf op het gebied van erkenning bij een groot publiek.

Als jouw klanten het idee hebben dat jij leidend bent in een expertisegebied, kun je jouw aanbod (dienst of product) ook duurder in de markt zetten. Al met al gaat het er bij thought leadership om dat jij jouw ervaring en kennis als bedrijf of individu zo goed mogelijk naar buiten brengt.

Zes dimensies van thought leadership

Om onderscheidend te zijn in competitieve segmenten en sectoren, zijn onderstaande zes dimensies van belang:

  1. Thought leadership pakt grote vraagstukken aan en vergt een goed begrip van deze voor stakeholders belangrijke vraagstukken.
  2. Thought leaders formuleren en promoten nieuwe, onconventionele, originele ideeën in reactie op deze grote vraagstukken.
  3. Thought leaders nemen een subjectief standpunt in.
  4. Thought leaders willen het gedrag of de mening van iemand veranderen en nemen geen genoegen met slechts een dialoog.
  5. Thought leadership is gebaseerd op expertise en vertrouwen.
  6. Een thought leadership strategie bestaat uit doelbewuste acties.

Welke doelen kun je behalen met een thought leadership strategie?

Door middel van thought leadership kun jij als bedrijf of individu via nieuwe, originele ideeën klanten trekken en een status verkrijgen. De wereld is veranderd. Waar vroeger de merken met het meeste geld ook het beste en grootste waren, zitten tegenwoordig juist bedrijven zonder veel marketing aan de top. Het is niet meer wie het hardst kan schreeuwen, maar wie de meerwaarde van een merk het beste kan bewijzen.

Door thought leader te zijn, wordt een merk een katalysator en magneet van gesprekken rondom een bepaald thema. Kennis is macht, waardoor dit fenomeen aansluit op het onderwerp content marketing. Door deze kennis helpt het merk de klanten daadwerkelijk verder en zo blijft de markt bij jou terugkomen met nieuwe vraagstukken.

Voorbeeld thought leadership

Één van de bekendste voorbeelden van een thought leader is dat van Steve Jobs. Deze medeoprichter van het populaire merk Apple wordt geassocieerd met vernieuwende, originele ideeën. Hij nam risico door een computer met een gesloten systeem te maken en dit pakte goed uit.

Hierbij koos hij voor grote presentaties en een uitleg waarom een bepaald product is ontworpen en ontwikkeld. Daarna behandelde hij het proces erachter en op het laatst vertelde hij pas wat er precies geïntroduceerd werd. Op deze manier nam hij de klant mee in het proces en creëerde hij autoriteit.

Steve Jobs had een bescheiden, charismatische uitstraling wat bijdroeg aan zijn succes. Tevens zorgde zijn optreden ervoor dat hij altijd geassocieerd werd met innovatie.

Uit welke stappen bestaat een thought leadership strategie?

Om op succesvolle manier thought leadership te implementeren, moeten een aantal stappen doorlopen worden.

1. Analyse van het potentieel

Het is allereerst belangrijk om te bepalen hoeveel potentie er is om een thought leader te worden. Dit is afhankelijk van welke soort thought leader jouw markt nodig heeft en op welke maatschappelijke en stakeholder vraagstukken het aansluit. Op dit gebied moet jij uitblinken qua expertise en het moet de investering waard zijn.

2. Positionering van een vernieuwend perspectief

Vervolgens moet je je richten op het creëren van nieuwe, originele ideeën die op de vraagstukken inspelen. Het moet niet gaan om het delen van kennis, maar om een vernieuwend aspect voor de ontvangers. Ga dus ook op onderzoek uit naar wat kan aanslaan bij jouw publiek.

3. Communicatie met open en gratis kennis

Het verspreiden van jouw ideeën is van groot belang, waarbij je een magneet bent voor het gesprek rondom de aangekaarte vraagstukken. Dit zorgt voor merkgroei. Deel jouw content bijvoorbeeld in artikelen, boeken, workshops of webinars. Hierbij is het belangrijk een platform te creëren rondom het thema.

4. Rapportage van het resultaat

Leer tot slot van mislukkingen en successen om de beste manier te vinden om jouw thought leadership uit te bouwen. Zo is dit concept veelal opgebouwd uit geïntegreerde content marketing.

Wat zijn de voordelen van thought leadership?

Het nastreven van thought leadership zorgt voor aantrekkelijke voordelen die gericht zijn op merkgroei. Je kunt je merk er consistent mee helpen groeien, omdat thought leadership een merk interessanter maakt en voor authenticiteit zorgt.

Het vergroot het bereik op sociale media en maakt het klanten makkelijker om een product of dienst te kopen doordat je belangrijke vraagstukken behandelt. Deze strategie ligt overigens dichtbij het doel van een merk, waardoor het een thema eigen kan maken.

Een ander voordeel van dit fenomeen is dat het steeds de herinnering aan een merk oproept, zodat klanten dit ook beter onthouden.

Daarnaast creëert thought leadership positieve verrassingen, waardoor een merk onderscheidend blijft en een koper het vaak tegenkomt.

Welke nadelen kleven er aan een thought leadership strategie?

Er zitten echter ook nadelen aan deze strategie, waaronder het grote risico en de grote investering die het met zich meebrengt. Om aan te slaan, moet thought leadership namelijk naadloos aansluiten op de missie of visie van een merk. Het moet daarbij tegendraads zijn, maar je moet wel gelijk hebben. Het risico op falen moet je dus accepteren. Dit vinden veel bedrijven met de juiste expertise lastig, aangezien ze geen standpunt willen innemen of grote, tegendraadse ideeën willen formuleren. De kans is dan groot dat mensen het er niet mee eens zijn.

Op het gebied van thought leadership kun je echter zoveel risico nemen als je wil. Binnen elke afbakening van jouw merk zijn er interessante ideeën te bedenken.

Wat is een thought leader?

Personen, bedrijven of organisaties waarvan stakeholders en/of peers vinden dat ze binnen een specifiek vak- en/of kennisgebied innovatieve ideeën hebben over specifieke issues, deze ook uitdragen en dus een leidende en onderscheidende positie innemen.

Hoe word je thought leader?

Als je jezelf een issue toe-eigent, kun je daar vaak ook thought leader op worden. Dit kan via ingezonden brieven in dag- of weekbladen of tijdens presentaties in congressen en in corporate blogs. Dan moet een organisatie wel daadwerkelijk iets te melden hebben: door een eigen visie of eigen activiteiten op dit gebied te ontwikkelen of door in te haken op maatschappelijke issues of activiteiten van anderen.

Begrippenlijst

Back To Top