Doorgaan naar artikel

De manier waarop je communiceert, bepaalt hoe je omgeving een bepaalde boodschap ontvangt. Zeker in de media is het belangrijk dat je voor de juiste stijl kiest. Elke communicatiestijl beschikt namelijk over andere eigenschappen en wordt voor een ander doeleinde gebruikt.

Hier vind je meer informatie over de verschillende soorten communicatiestijlen en hoe je ze in je communicatiestrategie verwerkt.

Wat is een communicatiestijl?

Een communicatiestijl verwijst naar de manier waarop je met je omgeving communiceert. De wijze waarop je een bepaalde boodschap overbrengt, bepaalt voor een groot deel hoe je omgeving hierop reageert. De communicatiestijl heeft een directe invloed op je doelpubliek en je moet hier dan ook voldoende aandacht aan besteden.

Voor professionals die in de media, pr of marketing werken, is het kiezen van de correcte communicatiestijl van essentieel belang. De manier van communiceren beïnvloedt je doelpubliek enorm en heeft dan ook een rechtstreekse impact op het succes van een campagne.

Het belang van een communicatiestrategie

Elk bedrijf of onderneming maakt gebruik van een communicatieplan. In dit plan staat duidelijk vermeld op welke doelgroepen je je richt en welke boodschap je wilt overbrengen.

Het belangrijkste onderdeel van een communicatieplan is de communicatiestrategie. De strategie baseert zich op drie verschillende factoren: de boodschap, de doelgroep en de communicatiestijl. In de communicatiestrategie omschrijf je hoe je een bepaalde boodschap met je doelpubliek wilt delen.

Een communicatiestrategie is van essentieel belang om een bepaald doel te bereiken. Een boodschap die de naamsbekendheid van je bedrijf moet vergroten, breng je namelijk anders over dan een bericht om nieuwe klanten te trekken. Om ervoor te zorgen dat je het juiste resultaat behaalt, moet je de diverse communicatiestijlen correct gebruiken.

De verschillende soorten communicatiestijlen

In een communicatiestrategie wordt de communicatiestijl bepaald. We onderscheiden vijf verschillende stijlen: de verbale, de non-verbale, de vocale, de non-vocale en de paralinguïstische communicatiestijl.

1. De verbale communicatiestijl

De verbale communicatiestijl is de bekendste stijl. Dit betekent namelijk dat je je boodschap met woorden overbrengt. Een verbale communicatiestijl is zowel in direct contact met je stakeholders als op afstand inzetbaar.

Verbale communicatie verwijst niet alleen naar mondelinge communicatie, maar ook naar schriftelijke boodschappen. Ook gebarentaal behoort tot de verbale communicatiestijl. De gebaren drukken namelijk de betekenis van bepaalde woorden uit.

Voorbeelden

  • Een interview
  • Een telefoongesprek

Verbale communicatie wordt vaak in een communicatiestrategie verwerkt omdat het een zeer duidelijke manier van communiceren is. De gesprekken verlopen vaak spontaan, waardoor de boodschap erg natuurlijk overkomt. Er ontstaat een interactie tussen de diverse betrokkenen en er ontstaat al snel een diepgaand gesprek.

Bovendien kun je je boodschap met bepaalde bewegingen of gebaren kracht bijzetten. Je geeft een extra dimensie aan het bericht en je geeft de kern van de boodschap op een expressieve manier weer.

2. De non-verbale communicatiestijl

Met non-verbale communicatie verwijzen we naar niet-talige signalen. Boodschappen breng je in dit geval niet via woorden over, maar je zet afbeeldingen, gebaren of klanken in.

De non-verbale communicatiestijl is veel efficiënter en krachtiger dan de verbale communicatiestijl. Zeker voor verkopers is non-verbale communicatie een erg belangrijk wapen. Een bepaalde blik of houding brengt meer informatie over dan sommige woorden. De klanten begrijpen deze onbewuste communicatie meteen en de boodschap wordt correct ontvangen.

Voorbeelden

  • Een blije of trieste gezichtsuitdrukking
  • Een zelfverzekerde houding of een vriendelijk gebaar

Non-verbale communicatie is bijna altijd aanwezig. Het is een onbewust communicatiemiddel dat iedereen gebruikt. Zelfs als je niet beweegt tijdens een gesprek geef je extra informatie prijs.

Met de juiste houding komt je boodschap namelijk veel geloofwaardiger over. Met non-verbale communicatie moet je wel goed oppassen. Als je niet volledig achter je bericht staat, is dit al snel duidelijk voor de ontvanger. De non-verbale communicatiestijl is een zeer krachtig middel dat de reactie op de boodschap voor meer dan 60% bepaalt.

Lees ook: Metacommunicatie

3. De vocale communicatiestijl

De vocale communicatiestijl wordt vaak verward met de verbale communicatiestijl. Vocale communicatie verwijst echter enkel en alleen naar communicatie waarbij je stemgeluid inzet.

Het grote voordeel van vocale communicatie is dat je je boodschap aan je doelpubliek kunt aanpassen. Door je stem te verheffen of juist zachter te praten geef je een andere betekenis aan je woorden, waardoor je bericht juist ontvangen wordt.

Voorbeelden

  • Een operavoorstelling
  • Zang

Vocale communicatie brengt heel wat voordelen met zich mee. Eerst en vooral omdat je er een persoonlijke of emotionele invulling aan mee geeft. In tegenstelling tot een simpele tekst geef je met vocale communicatie leven aan het bericht.

Verder kun je je boodschap via vocale communicatie aan je doelpubliek aanpassen. Je toon, het tempo en de woordkeuze bepalen hoe je publiek het bericht ontvangt. Voor je de vocale communicatiestijl toepast, is het daarom erg belangrijk dat je bekijkt wat je met je boodschap wilt bereiken.

4. De non-vocale communicatiestijl

Onder non-vocale communicatie valt alle communicatie die zonder stemgeluid verloopt. Bij een non-vocale communicatiestijl denk je waarschijnlijk meteen aan gebaren en lichaamshoudingen. Je kunt je zintuigen echter ook bij deze communicatiestijl inzetten.

Ruiken, voelen, proeven; het hoort er allemaal bij! De vocale communicatie vormt de basis van een boodschap, met de non-vocale communicatie breng je nuances aan.

Voorbeelden

  • Een schouderklopje tijdens een gesprek
  • Het ophalen van de neus

De non-vocale communicatiestijl beïnvloedt een communicatiestrategie enorm. Door non-vocale uitingen geef je je echte gevoelens en intenties weer. Je doelpubliek krijgt de ware mening van je woorden te zien en krijgt een beter beeld van je emoties.

5. De paralinguïstische communicatiestijl

Paralinguïstische communicatie verwijst naar de manier waarop woorden worden uitgesproken. De intonatie of klemtoon van een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking kan de betekenis volledig veranderen. Afhankelijk van de paralinguïstische communicatie vat het doelpubliek een boodschap op een bepaalde manier op.

Voorbeelden

  • Nog een keer!
  • Heb je het begrepen?

Afhankelijk van de metalinguïstische communicatie kun je deze voorbeelden boos of vragend opvatten. Een communicatiestrategie gebruikt dit soort communicatie om een boodschap kracht bij te zetten of te verzachten.

Door een bepaald woord sneller of met een andere toon uit te spreken, maak je de eigenlijke betekenis van de boodschap meteen duidelijk. Op deze manier vermijd je foute interpretaties en behaal je de vooropgestelde doelen van je communicatiestrategie.

Communicatiestijlen in de communicatiestrategie

Een communicatiestrategie moet altijd een combinatie van de verschillende soorten communicatiestijlen bevatten. Iedereen gebruikt verschillende soorten communicatie om een boodschap juist over te brengen of te ontvangen.

Door je communicatiestijl te analyseren, word je je bewust van je gewoontes. Je krijgt meteen een duidelijk beeld van de verbeterpunten en je kunt je communicatiestijl al snel optimaliseren. Hierdoor communiceer je in de toekomst assertiever waardoor je de boodschap beter overbrengt.

Heel wat bedrijven bekijken het verbale en het vocale aspect van de communicatie, maar vergeten om de non-verbale en de non-vocale communicatie te bepalen. Deze communicatiestijlen geven echter karakter aan de boodschap. Het is daarom belangrijk dat je goed over deze communicatiestijlen nadenkt en ze opneemt in je communicatiestrategie.

Lees ook:  9 Tips om de publieke opinie te beïnvloeden

Hulp nodig bij stakeholderbeleid?

Een goed stakeholderbeleid bepalen gaat niet over één nacht ijs en kan een uitdagende opdracht zijn. Heb je hulp nodig bij het in de praktijk brengen van deze tips? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Terug naar boven