Doorgaan naar artikel

Wellicht heb je het begrip al eens gehoord: Factor C. Factor C is een veel besproken communicatiemethode die vaak voorkomt in overheidsinstanties. Wil je meer te weten komen over Factor C en wat de toepassingsmogelijkheden zijn van deze methode? Hier lichten wij toe waarvoor de methoden zoal bruikbaar is en wat de belangrijkste aspecten zijn van deze handige methode.

Wat is Factor C?

Factor C is een communicatiemethode die beleids- en communicatieadviseurs helpt om samen strategisch en gestructureerd te communiceren. De Factor C methode zorgt ervoor dat het perspectief van stakeholders centraal staat (stakeholdermanagement) waardoor de betrokken partijen bij een project zo goed mogelijk worden aangehaakt.

De Factor C methode: creëer maatwerk en structuur  

De Factor C methode is ontwikkeld door de Rijksoverheid en bestaat uit vijf overzichtelijke pijlers. De pijlers hebben elk verschillende subonderwerpen en stappen om te doorlopen, waardoor je uiteindelijk een algehele strategie kan uitwerken.

Waar gebruik je Factor C voor?

De Factor C communicatie methode is een onmisbaar framework op het gebied van communicatie. Je gebruikt de methode om strategisch en gestructureerd te communiceren met stakeholders. Zo biedt de methode een communicatieteam, communicatieadviseur of -medewerker houvast bij het leveren van een communicatieplan of -strategie.

De methode zorgt ervoor dat tijdens dit proces alle relevante stakeholders betrokken worden waardoor een meer omgevingsgerichte communicatiestrategie of -plan tot stand komt.

Wie gebruiken Factor C?

De Factor C methode is voor beleids- en communicatieadviseurs van de (Rijks)overheid ontwikkeld, maar is ook toepasbaar in andere kringen. Zo kun je de Factor C methode als framework gebruiken om een communicatiestrategie te ontwikkelen voor een bedrijf of organisatie waarbij het van belang is om omgevingsgericht te communiceren.  

De Factor C methode stem je per project af. De methode is namelijk sterk afhankelijk van de situatie en in bepaalde situaties is het belangrijk om sommige onderdelen meer aandacht te geven dan andere. Doordat je de methode gemakkelijk aan je wensen afstemt, is het mogelijk deze voor tal van situaties toe te passen.

Wat zijn de vijf pijlers van Factor C?

De Factor C methode kent 5 pijlers. Elke pijler heeft vier subonderdelen die de gebruiker van de methode door het proces loodsen. De subonderdelen kun je koppelen aan adviezen, hulpvragen en werkvormen. Na het doorlopen van alle pijlers ben je in staat een algehele commmunicatiestrategie op te stellen.

Pijler 1: Opgave

De eerste pijler van de Factor C methode is de Opgave. Deze pijler bestaat uit de subonderdelen ‘doel’, ‘initiatief’, ‘fase’, en ‘maatregelen’. De Opgave pijler is erop gericht het vraagstuk te duiden. Hierbij staat het perspectief van de uitvoerende organisatie én de stakeholders centraal.

Tijdens deze fase van het Factor C proces is het de bedoeling dat de uitvoerder zich onder andere afvraagt ‘Wat is de aanleiding voor het project?’ en ‘Wat is de exacte context van het project?’ Ook is het belangrijk om in deze fase te kijken naar de doelstellingen en welke maatregelen en instrumenten je inzet om die doelen te bereiken, zoals wetgeving of handhaving.

Pijler 2: Omgeving

De tweede pijler van de Factor C methode is de Omgeving. Deze pijler bevat de subonderdelen ‘actoren’, ‘krachtveld’, ‘relaties’ en ‘betrokkenheid’. In deze fase van het Factor C proces bekijk je welke partijen er zoal betrokken zijn bij het project of welke partijen belangen hebben. Stel jezelf in deze fase vragen zoals ‘welke invloed hebben de belanghebbende en wat is hun rol?’ En ‘wat zijn de onderlinge verhoudingen van betrokkenen en belanghebbenden?’

Tijdens de Omgeving fase maak je een omgevingsanalyse waaruit blijkt welke informatie nog ontbreekt en hoe je deze informatie aan kunt vullen.

Pijler 3: Strategie

De derde pijler is Strategie en kent vier subonderdelen, namelijk ‘doelgroepen’, ‘opbrengsten’, ‘benadering’, en ‘frame’. In deze fase heb je inmiddels een goed overzicht van je omgeving en plannen en kies je een geschikte communicatiestrategie. Belangrijk tijdens deze fase is om te kiezen welke doelgroepen je moet benaderen, welke frames er bestaan en voor welk communicatieframe je kiest.

Ook is het belangrijk tijdens de Strategie fase om te kijken welke uitgangspunten je voor de communicatie hanteert. Wat moet het opleveren? Dit schept een nog duidelijker beeld van de uiteindelijke strategie.

Pijler 4: Verhaal

De vierde pijler gaat over het projectverhaal dat je naar buiten brengt. Deze pijler bestaat uit de subonderdelen ‘luisteren’, ‘antwoorden’, ‘koepelverhalen’, en ‘toon’. Vanuit deze onderdelen maak je een communicatieaanpak. Tijdens deze fase is het belangrijk om tot een gezamenlijk verhaal te komen. Dit gezamenlijke verhaal is de kernboodschap van het project.

Om een goede boodschap over te brengen en deze goed te vertalen richting de doelgroep, is luisteren naar de doelgroep een belangrijke stap binnen dit proces. Ook is het belangrijk om gedurende deze fase voortdurend de essentie van het project voor ogen te houden en welke toon hierbij aansluit. Hierdoor creëer je een verhaal dat zo goed mogelijk aansluit bij zowel de doelgroep als bij het project en gewenste resultaat.

Pijler 5: Aanpak

Ten slotte vormt de laatste pijler de ‘Aanpak’. Deze pijler gaat over het uiteindelijke uitvoeren van het communicatieplan en bestaat uit de subonderwerpen ‘middelen’, ‘afzender’, ‘kalender’, en ‘organisatie’.

De pijler richt zich op het uitvoeren van een zorgvuldig communicatieproces waarbij je met alle aspecten rekening houdt. Hierbij is het belangrijk om over de juiste middelen te beschikken, afspraken te maken over rollen en taken en (eind)verantwoordelijkheden en financiën te bespreken.

De Aanpak fase focust ook vaak op inhoudelijke en procesmatige mijlpalen, waarbij communicatieactiviteiten een rol spelen. Het goed formuleren van de Aanpak fase is erg belangrijk. Hiermee zorg je namelijk dat alles soepel verloopt en dat je de deadlines zorgeloos haalt.

Hulp nodig bij het kiezen van een communicatiestrategie?

Heb je hulp nodig bij jouw communicatie of campagne? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Terug naar boven