Doorgaan naar artikel

Issues maken moeten we koesteren

Arjen Lubach is tijdens het jaarlijkse Issuecongres onderscheiden met een heuse Issue Oeuvre award.  Het was de eerste keer dat deze werd uitgereikt en niet zonder reden; Arjen bewijst al een aantal jaren dat hij op bijzondere wijze in staat is gebleken om keer op keer brede maatschappelijke en politieke aandacht te creëren voor maatschappelijke issues.

Via zijn eigen programma en via spin-offs die over hele wereld aandacht kregen. Wie herinnert zich niet het hilarische filmpje – als antwoord op America First van Donald Trump – dat nu al meer dan 27 miljoen keer is bekeken.

Het aantal issues dat bij Arjen Lubach langs is gekomen, is gigantisch.  Bekende voorbeelden zijn de items over TTIP (chloorkippen) waardoor ineens iedereen wist waar dit handelsverdrag over ging, de sleepwet waardoor de initiatiefnemers  voldoende draagvlak voor hun referendum-verzoek kregen en het item over Kernenergie waardoor kernenergie als mogelijk oplossing van het energievraagstuk weer bespreekbaar werd. Maar ook andere issues die het vorig jaar speelden, zoals spitsheffing, de pietendiscussie, de publiek omroep, wintertijd, failliete ziekenhuizen, Groningen, xtc, de woningmarkt,  de winterkleding voor militairen, de belangenverstrengeling in de Eerste Kamer, de financiering van het onderwijs, etc. De lijst is eindeloos en een Issue Oeuvre Award is dan ook meer dan verdiend.

Issues maken is Lubach op het lijf geschreven. En tijdens zijn dankwoord attendeerde hij de aanwezigen erop dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in Nederland een dergelijke prijs uit mogen reiken (en dat hij hem mocht ontvangen). Onze democratie functioneert gelukkig nog op zo’n manier dat hij ons als nar iedere zondag een spiegel voor mag en kan houden. In Nederland mogen we issues maken en laten we dat vooral zo houden.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven