Doorgaan naar artikel

Big Tech en regulering

Afgelopen week liet de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) haar tanden zien en deze week is het de beurt aan de EU. Waar de FTC zich voornamelijk richt op Facebook en mogelijk stappen gaat zetten om de alom aanwezigheid van deze tech-gigant aan banden te leggen (er wordt zelfs over opsplitsing van het bedrijf gesproken), gaat de EU wellicht nog verder. Onder de paraplu van de Digital Services Act, waarin de tech-bedrijven verplicht worden om gegevens die ze verzamelen te delen met concurrentie en concurrerende producten op hun platforms toe te staan, worden nu de contouren zichtbaar van een Europese wetgeving om de macht van Big Tech beter te reguleren. Een belangrijke en ook meer proactieve stap, die de voorkeur verdient boven de toch wat reactieve praktijk van nu.

Zoals gezegd, de Amerikaanse FTC kwam vooral in het nieuws met de eis (die door verschillende staten wordt gesteund) dat Facebook onder meer afstand gaat doen van Instagram en WhatsApp. Deze “marktmacht” is ook onderdeel van de nieuwe EU-regels. Net als in Washington is men er ook in Brussel van overtuigd dat een aantal tech-bedrijven hun eigen diensten en services (en bron van inkomsten) zodanig begunstigen dat er inmiddels onvoldoende sprake is van vrije marktwerking. En dat is toch wel één van de pijlers van zaken doen binnen de Europese Unie. Voor nieuwkomers is het inmiddels wel heel lastig geworden om de digitale markt te betreden. En daarom moet voor de digitale markten dezelfde regels gaan gelden als voor de traditionele markten.

Naast een betere regulering van de digitale markten richt de aandacht van de EU zich ook op een grotere verantwoordelijk van technologiebedrijven die platforms beheren, die ze moeten nemen ten aanzien van het beschikbaar stellen en verspreiden van inhoud. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat hier nog winst te behalen valt en dat dit niet alleen aan deze bedrijven over gelaten kan worden. Betere regels kunnen helpen om ons te beschermen tegen wat je ‘niet gewenste’ inhoud zou kunnen noemen.

Natuurlijk is technologie nodig voor vooruitgang. Ons leven en ons werk zouden eigenlijk niet meer mogelijk zijn zonder alle technologische innovaties van de afgelopen jaren.  Ze zouden in ieder geval minder gemakkelijk en effectief zijn, en misschien ook wel minder leuk. Ongemerkt zijn we heel erg afhankelijk geworden van de algoritmes waar deze bedrijven gebruik van maken.  Het is goed om daar stil bij te staan en organisaties als de EU en de FTC de ruimte te geven voor een toekomst waarin de balans tussen Big Tech en de individuele gebruiker weer wordt hersteld. Een toekomst waarin datagebruik, algoritmes en andere vormen van kunstmatige intelligentie op een goede manier worden ingezet. En daar zijn gelukkig genoeg voldoende voorbeelden van.

Issuemakers is een bureau met ruime ervaring in het maken en managen van (maatschappelijke) issues, ook op het gebied van gezondheidszorg.  Het zit in ons DNA om organisaties hierin te ondersteunen en van het juiste advies te voorzien.   

Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen via .

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven