Doorgaan naar artikel

De Dag van de Burgerinitiatieven

Zaterdag 5 juni is de dag van de burgerinitiatieven, op deze dag staan alle burgerinitiatieven in Nederland in het zonnetje. Deze dag vindt elk jaar plaats tijdens het We doen het samen! Festival, een initiatief van enkele maatschappelijke organisaties: KNHM Foundation, VSBfonds, Stichting DOEN, Oranje Fonds, Nederland Zorgt Voor Elkaar en LSA. Door het zichtbaar maken van initiatieven van actieve bewoners, willen de initiatiefnemers inspireren en aanmoedigen om samen te werken aan een nieuwe samenleving.

Burgerinitiatieven zijn er in vele vormen: het kan gaan over volkstuinen, speelgebieden, maaltijdservice, een cultuurplein, of het veiliger maken van een tunnel. Essentie is dat het altijd gaat om projecten waarvoor bewoners zelf het initiatief nemen en die ze zelf plannen en uitvoeren.

Een wat meer formele vorm van burgerinitiatief zijn de mogelijkheden voor iedereen in iedereen in Nederland om een bepaald onderwerp op de agenda van de politiek te zetten. Dat kan zowel bij de landelijke politiek als bij de eigen gemeente. Het is een manier om meer aandacht te vragen voor een onderwerp.

In de Tweede Kamer is de afgelopen jaren gesproken over onder andere de burgerinitiatieven over voltooid leven, de Palestijnse kwestie en de invoering van de euro.

Ook op gemeentelijk niveau kunnen burgerinitiatieven worden ingebracht en door de invoering van de omgevingswet per 1 juli 2022 zal dat mogelijk toenemen. De omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden regels in één nieuwe wet. Het doel van deze wet is dat het uiteindelijk makkelijker wordt voor inwoners en bedrijven om projecten of verbouwingen te starten.

Omdat de omgevingswet nog best wel ingewikkeld kan zijn is de ‘Toolkit omgevingswet’ ontwikkeld die gemeenten, maar ook bedrijven of organisaties handige informatie en middelen geeft die vrij gebruikt kunnen worden en aangepast.

 

 

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven