Ga naar hoofdinhoud

Kinderen kunnen het verschil maken

Vandaag is het de internationale dag van de Jeugd. Op deze dag wil de Verenigde Naties de aandacht vragen voor jongeren in heel de wereld die een positieve bijdrage leveren aan veranderingen in de samenleving. Daarnaast wil zij de rest van de wereld bewust maken van de uitdagingen en problemen waarmee jongeren op dit moment geconfronteerd worden.

Jongeren zijn steeds vaker een factor van belang aan het worden, waar rekening mee gehouden wordt of moet worden. Als zoveel kinderen de straat op gaan, heeft dat zeker impact. Los van het feit of dat ze dit uit zichzelf doen of omdat ze naar voren worden geschoven om de publieke opinie te beïnvloeden.

Een paar recente voorbeelden: in februari en maart gingen duizenden kinderen massaal mee in de Klimaatmars en sloten daarmee aan bij een internationale beweging in gang gezet door Greta Turnberg, een 16-jarig meisjes uit Zweden. Op 3 juli was er een kindermars tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen, waaraan honderden kinderen (en hun ouders) deelnamen, georganiseerd door basisschoolleerlingen in IJburg. Vorige week was er een internationale klimaatconferentie in Zwitserland waar 450 jongeren uit 37 landen die ervaringen over het organiseren van klimaatmarsen uitwisselden en zich bogen over hun toekomstige acties en strategie. We zijn nog niet gewend aan kinderen als serieuze machtsfactor. Jongeren die zich hard maken voor een strenger klimaatbeleid worden bekritiseerd en afgedaan als pionnen van de klimaat beweging. Er wordt zelfs gesproken over kindermishandeling. Net alsof kinderen en jongeren zelf geen mening kunnen hebben. Er wordt niet altijd naar hen geluisterd.

Een nieuwe ontwikkeling is de rol die kinderen spelen of kunnen spelen bij het beïnvloeden van politieke keuzes van hun ouders. Ouders zijn namelijk echt geïnteresseerd in wat hun kinderen ergens over vinden. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat vaders en conservatieve ouders het sterkst van mening kunnen veranderen en dochters de mening van hun ouders sterker beïnvloeden dan zonen. Mooie voorbeelden daarvan zijn grootouders die in Nederland en Afrika gaan stemmen met het belang van kleinkinderen in gedachten. Of de Russen die afgelopen weekend aangaven dat ze het verplicht zijn aan hun kinderen door te gaan met demonstreren om te voorkomen dat hun kinderen in dezelfde situatie belanden als zij zelf.

Het belang van kinderen en jongeren moet voorop te staan. De wereld moet voor hen bewoonbaar zijn, leefbaar zijn én blijven. We hoeven daarbij niet zover te gaan als prins Harry voorstelde: minderen met kinderen om daarmee overbevolking en klimaatdruk te voorkomen. Maar laten we met zijn allen beslissingen nemen die erop gericht zijn om de toekomst van onze kinderen te verbeteren. En laten we er dan direct voor zorgen dat kinderen gewoon kinderen kunnen zijn. Ze zullen hun hele leven lang nog te maken krijgen met grote mensen problemen.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top