Doorgaan naar artikel

Met open Vizier

Stel je bent onderwijzer en je hebt eind 2019 op het Malieveld gestaan om mee te doen aan protesten voor loonsverhogingen in het onderwijs. Stel dat je afgelopen weken in de Amelisweerd je stem hebt laten horen om bomenkap tegen te gaan. Stel je bent overtuigd van het feit dat er meer sociale woningbouw moet komen, en je als lokaal politicus daarvoor inzet. De kans is dan best wel groot dat je de aandacht op je hebt gevestigd van Vizier op Links.

Afgelopen weken meldden verschillende Nederlanders dat ze stickers van Vizier op Links op hun deurmat of in hun brievenbus hebben vonden. Wie er achter dit platform zit is nog niet duidelijk, maar laten we hopen dat dit snel verandert.

Want, het is  toch best wel bijzonder dat een oproep van nota bene Gordon om geen anonieme reacties meer op de site van de Mediacourant te plaatsen, wordt gehonoreerd terwijl je op hetzelfde moment wel anoniem stickers door iemands brievenbus mag duwen.

Laten we hopen dat de mensen achter Vizier op Links snel tevoorschijn komen en de discussie met open vizier aangaan, in plaats van zicht te verschuilen achter de anonimiteit van een website. Dit werkt verdere polarisatie in en de hand en leidt alleen maar tot een bangmakerij waar een democratie als de onze niet bij gebaat is. Voor wie daar op een of andere manier wel behoeft aan heeft is het raadzaam om nog eens een keer naar de film Das Leben der Anderen uit 2006 te kijken. Dan krijg je een interessant inkijkje in waar het toe kan leiden wanneer je elkaar voortdurend en systematisch in de gaten houdt en anoniem bespioneert. Geen vrolijk vooruitzicht.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven