Doorgaan naar artikel

Issue-inventarisatie, scan en analyse

We brengen alle issues in kaart die voor een organisaties van belang zijn of kunnen worden. We maken het verband tussen deze issues duidelijk door hoofd- en subissues te onderscheiden. We proberen hierbij zoveel mogelijke relevante subissues te benoemen.

  • Inventariseren wat de kansen en bedreigingen van deze issues zijn of kunnen gaan worden
  • In kaart brengen wat de pijnpunten van de genoemde issues zijn, waarom deze pijnpunten nog niet opgelost zijn en wie dat zou moeten doen
  • In kaart brengen wie de huidige issue-eigenaar van de genoemde issues is
Terug naar boven