Doorgaan naar artikel

Public Affairs

Een goed voorbereide organisatie weet wat er rondom de voor haar relevante issues in de politiek speelt, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Met een doordacht public affairs-beleid signaleert een organisatie tijdig risico’s en grijpt zij kansen om op het juiste moment, met de juiste boodschap op het juiste issue politieke stakeholders te benaderen.

Wie de politieke en maatschappelijke agenda wil beïnvloeden, moet dus goed op de hoogte zijn van de stand van zaken in Den Haag. Dat is niet voor elke organisatie even eenvoudig. De Issuemakers heeft jarenlange ervaring in de public affairs, en ondersteunt diverse opdrachtgevers met politieke monitoring en hun belangenbehartiging in diverse sectoren. Voor hen signaleren en duiden wij relevante politieke ontwikkelingen en adviseren wij hen indien gewenst over lobbyrisico’s en – kansen. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkelingen rond belangrijke issues structureel te volgen, de rol van stakeholders te analyseren, standpunten te bepalen en de gewenste strategie uit te stippelen. Wat de aanpak van De Issuemakers onderscheidt van andere bureaus is de nadruk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en opdrachtgevers. De vragen vanuit onze opdrachtgevers zetten wij altijd in een breed maatschappelijk kader waarna we ons richten op politieke positionering van onze opdrachtgevers zodat zij een geaccepteerde gesprekspartner van overheid en politiek worden en blijven. Dit doen we mede door ons kritisch op te stellen tegenover onze opdrachtgevers, doelstellingen en strategieën worden scherp bevraagd en zo nodig aangepast.

Bent u benieuwd wat De Issuemakers op het gebied van public affairs voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Sybrig van Keep.

Terug naar boven