Doorgaan naar artikel

Wat is maatschappelijk betrokken ondernemen?

Tussen 2005 en 2015 raakte maatschappelijk betrokken ondernemen in zwang; MBO dus. Hierbij stond filantropie centraal: samen met medewerkers werd gewerkt aan een maatschappelijk doel dat de organisatie belangrijk vond. Organisaties bepaalden het goede doel en medewerkers staken hier tijd en expertise in. Bedrijven richtten eigen foundations op om MBO te stimuleren en uit te dragen. De gedachte achter maatschappelijk betrokken ondernemen was dat bedrijven het geld dat ze op basis van traditionele businessmodellen ver- dienden deels ten goede lieten komen aan de samenleving.

Veelal werd deze vorm van maatschappelijk ondernemen aangestuurd vanuit HRM en lag de nadruk op samen relevante dingen doen. De link met missie, producten en werkzaamheden van de organisatie was niet altijd helder. Hierdoor stond deze vorm van ondernemen buiten de organisatie en werd snel de indruk gewekt dat het meer om imago-building ging dan om het daadwerkelijk bewerkstelligen van relevante veranderingen.

Begrippenlijst

Terug naar boven