Ga naar hoofdinhoud

Wat is reputatiemanagement?

Reputatiemanagement is de verzameling van gerichte activiteiten van een persoon of organisatie om een bepaald, gewenst beeld op te roepen bij betrokkenen/het publiek. Onder deze activiteiten vallen voornamelijk het creëren van positieve associaties en het beperken van negatieve beeldvorming. De mate waarin een organisatie alert is op wat er buiten de eigen organisatie gebeurt, is daarmee bepalend voor de positieve reputatie en het succes van een organisatie. Reputatiemanagement is steeds meer de rode draad in het social media beleid van organisaties. Kortom, reputatiemanagement is een strategie om een gunstig imago op te roepen bij gewenste doelgroepen en een ongunstig imago te vermijden.

Allereerst is het van belang risico’s in te schatten. Risicomanagement omvat het structureel monitoren van berichtgeving die van invloed kan zijn op hoe men naar jouw merk of product kijkt. Zo kun je adequaat reageren en kun je je reputatie beschermen of verbeteren. Via reputatiemanagement hou je iedereen binnen de organisatie gestructureerd op de hoogte van wat er speelt en of verwachtingen gehaald worden.

Aan de basis van reputatiemanagement ligt ten tweede een goede monitoring van de media. Hierbij hoort het beschermen, in kaart brengen en verbeteren van de reputatie. Dit geldt zowel voor online als offline media. Definieer eerst wat er gemonitord moet worden en welke informatie wel en niet belangrijk is. Zo kun je de algemene indruk van jouw merk meten en eventueel bijsturen.

Wat zijn de voordelen van reputatiemanagement voor jouw organisatie?

  • Door via reputatiemanagement gestructureerd de media te monitoren, verzamel je informatie voor de juiste communicatie, klantenservice en marketing.
  • Je analyseert daarnaast welke factoren jouw merk en reputatie beïnvloeden. Alleen op deze manier kun jij de reputatie van jouw organisatie echt goed overzichtelijk houden. Zo kun je een goede beoordeling maken en zien waar verandering nodig is.
  • Met reputatiemanagement ga je doelgericht te werk, aangezien je eerst kijkt naar wat je wilt analyseren. Via een proces van beïnvloeden, inventariseren en optimaliseren, kun je in grotere mate het publieke vertrouwen in jouw organisatie winnen. Dit gebeurt zowel via online als offline media. Op deze manier kun je jouw reputatie optimaliseren en versterken.

Het belang van online reputatiemanagement

Het is tegenwoordig steeds belangrijker om een positieve online reputatie te hebben. Reputatiemanagement draagt hier onvermijdelijk aan bij en zorgt voor een grote meerwaarde voor professionals en grote en kleine bedrijven.

Door online en offline je reputatie te managen, kun je met veel meer succes een andere baan vinden of nieuwe klanten werven. Je kunt immers maar één keer een eerste indruk achterlaten en wanneer je het vertrouwen van mensen hebt gewonnen, komen zij terug.

Online profilering van doorslaggevend belang

Hoe jouw online profilering is, wat anderen over jou schrijven en hoe jij hiermee omgaat, zijn doorslaggevend. Dit kan net het verschil bieden bij het binnenslepen van een opdracht of functie. Deze vorm van branding van jou als persoon of van jouw merk of organisatie, helpt je consistent te communiceren wie je bent, wat jouw expertise is en waar jij of jouw organisatie precies voor staan. Zie ook: online reputatiemanagement.

Meer verdieping? Lees ook het reputatiemanagement stappenplan, legitimatiemanagement en reputatie en het verschil tussen reputatie en imago.

Begrippenlijst

Back To Top