skip to Main Content

Wat is reputatiemanagement?

Reputatiemanagement wordt gedefinieerd door de activiteiten van een persoon of organisatie om een bepaald, gewenst beeld op te roepen bij betrokkenen/het publiek. Onder deze activiteiten vallen voornamelijk het creëren van positieve associaties en het beperken van negatieve beeldvorming. De mate waarin een organisatie alert is op wat er buiten de eigen organisatie gebeurt, is daarmee bepalend voor de positieve reputatie en het succes van een organisatie. Reputatiemanagement is steeds meer de rode draad in het social media beleid van organisaties. Kortom, reputatiemanagement is een strategie om een gunstig imago op te roepen bij gewenste doelgroepen en een ongunstig imago te vermijden.

Begrippenlijst

Back To Top