Doorgaan naar artikel

Wat is een hype?

Een hype is een kortstondige publiciteitsgolf over een unieke gebeurtenis. Een hype komt plotseling op en verdwijnt meestal binnen een paar dagen of weken alweer naar de achtergrond. Een voorbeeld is de aandacht voor PokémonGo of de zogeheten bangalijsten met meisjes die gemakkelijk te ‘krijgen’ zijn.

Wat is het verschil tussen een issue en een hype

Hypes kunnen issues blootleggen of ze opnieuw onder de aandacht brengen. Zo kunnen bangalijsten het issue cyberpesten op de agenda zetten. Hypes zijn daardoor ook een belangrijk element bij het agenderen van een issue.

Wat is een trend

Een trend is een langlopende ontwikkeling in de samenleving noemen we een trend. Het gaat daarbij om langetermijnontwikkelingen in een bepaald tijdsgewricht, veroorzaakt door economische, financiële of maatschappelijke factoren. Een belangrijke trend op dit moment is bijvoorbeeld individualisering. De issues die daarmee te maken hebben, zijn onder andere Het Nieuwe Werken, de afnemende participatie in het verenigingsleven en de groeiende roep om algemeen gedragen normen en waarden. Een andere trend is de opkomst van de islam; onderliggende issues hierbij zijn onder andere vluchtelingen, terreurdreiging en terrorisme. Trends kunnen op verschillende plekken verschillende issues opleveren. Neem de trend van overbevolking. In Nederland levert dat vooral issues op ten aanzien van afvalverwerking, files en onverdraagzaamheid. In ontwikkelingslanden zijn gebrek aan water en voedsel de belangrijkste issues binnen deze trend.

Wat is het verschil tussen een issue en een trend

Anders dan bij issues is er bij trends geen sprake van tegengestelde belangen of een zoektocht naar een oplossing. Maar de issues in een samenleving zijn wel allemaal elementen van zo’n trend. Ze komen eruit voort en ondersteunen of versterken ze. Issues zijn gebaseerd op trends

Belangrijkste trends van dit moment

 • Klimaatverandering
 • Groeiende middenklasse in opkomende economieën
 • Groeiende aantal chronische ziekten
 • Toenemende polarisatie
 • Cyberafhankelijkheid/technologisering
 • Toenemende geografische mobiliteit
 • Toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen en rijkdom
 • Machtsverschuivingen
 • Verstedelijking
 • Verouderde bevolking
 • Veranderend landschap van internationaal bestuur
 • Milieuontreiniging
 • Groeiend nationaal sentiment

Begrippenlijst

Terug naar boven