Ga naar hoofdinhoud

Public affairs en lobbyen worden bij het grote publiek vaak in één adem genoemd. Er zijn ook gemeenschappelijke kenmerken tussen beide. Maar lobbyen vormt eigenlijk maar een klein en laatste onderdeel van de grotere en overkoepelende term public affairs. Waar beide termen precies voor staan en wat dan wel de verschillen tussen beide zijn, verduidelijken we hier.

Wat is public affairs?

Public affairs omvat al het denken en handelen van een organisatie met twee doelen voor ogen. Aan de ene kant is public affairs gericht op de beïnvloeding van het beleidsproces. En aan de andere kant op de beïnvloeding van de eigen maatschappelijke positie.

Vrijwel iedere organisatie opereert in een maatschappelijke omgeving en is onderhevig aan een beleid. Om het beleid en de maatschappelijke omgeving van de organisatie op elkaar aan te passen, zetten organisaties public affairs in. Zo proberen ze een beleidsregel of -proces aangepast te krijgen of om de eigen organisatiepositie te verbeteren binnen de context van een bestaande beleidsregel.

Uit welke stappen bestaat public affairs?

De eerste stap bestaat eruit om vast te stellen welke organisaties, belanghebbenden of overheden al actief zijn rondom een bepaald onderwerp. Van daaruit start je met een grondige analyse van de standpunten van de verschillende partijen over dat onderwerp. Als alle standpunten en meningen van alle partijen op tafel liggen, start de beïnvloedingsfase waarbij je probeert invloed uit te oefenen op het beleid en de eigen organisatiepositie.

Wat is lobbyen?

Als je weet dat public affairs gaat over beïnvloeding van het beleidsproces, weet je ook dat de beleidsmakers degenen zijn die je warm moet maken voor jouw doel. Hier kun je nog onderschied maken tussen intern lobbyen en extern lobbyen.

Bij intern lobbyen, wat vaak de eerste stap is, probeer je anderen binnen de eigen organisatie te overtuigen van het doel en van de weg die naar dat doel leidt. Het extern lobbyen gaat dan weer over het daadwerkelijk benaderen van beleidsmakers om ook hen van dat doel en de bijbehorende strategie te overtuigen.

Waar zit nu net het verschil tussen public affairs en lobbyen?

Het verschil tussen public affairs en lobbyen, is dat lobbyen maar een klein onderdeel vormt van het grotere geheel van alle activiteiten van public affairs. Public affairs is een uitgebreid proces dat bestaat uit het monitoren, analyseren en bepalen van de best mogelijke strategie en het lobbyen bij de beleidsmakers. Lobbyen is de laatste stap: het daadwerkelijk beïnvloeden en overtuigen van de bevoegde beleidsmakers.

Waarom moet je public affairs en dus ook lobbyen inzetten?

Lobbyen gebeurt dagelijks binnen iedere organisatie, vaak ook op een onbewuste manier en zonder concreet plan van aanpak. Om echt het beleidsproces en de eigen maatschappelijke positie te beïnvloeden, is lobbyen alleen in de praktijk vaak niet voldoende.

Er is een duidelijk doel nodig, een strategie en een analyse van de belanghebbenden, beleidsmakers en stakeholders en hun opvattingen om echt grote veranderingen teweeg te brengen. En dan komt public affairs aan de orde.

Een voorbeeld van het verschil tussen public affairs en lobbyen

Stel dat in een stad of gemeente een partij is die zich bekommert om de verkeersveiligheid. Op een bepaald moment komt iemand van die organisatie met het idee dat het met de veiligheid in de schoolomgevingen een heel stuk beter kan. Dit gebeurt vaak na enkele incidenten. Kinderen moeten veilig de scholen in en uit kunnen en dit is dan ook het doel.

Een mogelijke strategie om dit doel te bereiken, bestaat onder andere uit extra zebrapaden, verkeersvertragende maatregelen en de inzet van opzichters die het oversteken begeleiden. De organisatie kan nu nagaan wie ze moeten beïnvloeden om verbeteringen te realiseren.

De ouders en kinderen hebben er vanzelfsprekend een belang bij, maar kunnen zelf op beleidsniveau niet veel doen. De betrokken scholen en de stad of gemeente echter kunnen dit wel. Het beïnvloeden van de ouders kan wel een eerste stap vormen om de druk op de beleidsmakers te vergroten en zo de kans op slagen te verhogen.

Als we het over public affairs en lobbyen hebben, is het voornamelijk die laatste groep die je nodig hebt en die je moet zien te beïnvloeden. Het zijn de beleidsmakers van de stad of gemeente die concrete maatregelen kunnen nemen die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren.

  • Het doel: een veilige verkeersomgeving voor de kinderen realiseren door middel van extra zebrapaden, een opzichter en het invoeren van verkeersvertragende maatregelen.
  • De belanghebbenden: ouders, kinderen, de scholen en de stad of gemeente.
  • De strategie: belanghebbenden en betrokken overtuigen dat de huidige situatie ontoelaatbaar is en hen de maatregelen aanbieden die een oplossing voor het probleem zijn.
  • Lobbyen: bij de beleidsmakers van de stad of gemeente.

Public affairs uitbesteden

Public affairs kun je intern een plek geven binnen de organisatie. Toch is het voor grote en complexe thema’s vaak interessanter om een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen. Beroep doen op echte professionals voor wie public affairs en het bijhorende lobbyen geen geheimen kent, vergroot de slaagkans enkel en brengt het eigenlijke doel dichterbij.

Natuurlijk kun je ook professionals in public affairs en lobbyen inschakelen om interne professionals bij te scholen. Op die manier integreer je die expertise binnen de eigen organisatie en hoef je geen beroep te doen op externen.

Hoe je het ook inricht, public affairs geeft een kader om de strategie te bepalen en lobbyen is de meest doeltreffende manier om beleidsmakers te beïnvloeden.

Hulp nodig bij public affairs en lobbyen?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een gedegen PA-strategie of zoek je andere ondersteuning op het gebied van PA of lobbywerk? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Back To Top