Doorgaan naar artikel

Een boodschap overbrengen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je te maken hebt met een urgente situatie of een ingrijpende gebeurtenis.

Hoe je mensen bereikt, is onder andere afhankelijk van de aandacht die je op je verhaal kunt vestigen. Maar daarnaast is het net zo belangrijk dat wat je zegt, onthouden wordt door de ander. Ook op langere termijn. Om dat te bereiken is storytelling een geschikt instrument.

Wat verstaan we onder storytelling?

Waarom onthoud je bepaalde verhalen wel en maken andere geen indruk? Dat heeft alles te maken met de manier waarop iets verteld wordt. Vergelijk het met een geschiedenisles waar je een opsomming van jaartallen en de daaraan verbonden gebeurtenissen aanhoort.

Of je luistert naar een docent die vol passie een toneelstukje opvoert en daarbij de verleden tijd weer tot leven brengt. Bij de laatste variant onthou je de feiten veel makkelijker. Omdat je je altijd weer herinnert dat je zo moest lachen om het verhaal dat verteld werd. Of omdat je levendig voor je zag hoe de mensen in de Middeleeuwen aan een houten tafel zaten, met een kroes bier in hun handen terwijl ze een stoofpot van koolraap en ui aten.

Bij het vertellen van een verhaal gaat het er dus eigenlijk om dat je de feiten zo beeldend brengt, dat het in de verbeelding van de toehoorder tot leven komt. Deze manier van informatieoverdracht maakt het eenvoudiger om mensen te overtuigen, omdat ze zich beter kunnen voorstellen wat je bedoelt.

Mensen denken in beelden en verhalen. Dus zijn ze beter in staat om te begrijpen en te onthouden wat je wilt overbrengen, als je dat met storytelling doet. Daarnaast krijgt de ander ook een beter inzicht in je boodschap. En dat vergroot de bereidheid om mee te werken of om je verzoek uit te voeren.

Wat is de toegevoegde waarde van storytelling voor crisismanagement?

Bedrijven maken veelvuldig gebruik van storytelling om hun producten te promoten. Dit doen ze door de consument mee te nemen in het verhaal achter het product. Bijvoorbeeld door het persoonlijke verhaal van de boer te vertellen die duurzaam produceert. Of door een beeld te schetsen van de momenten waarop een product bruikbaar is. Bijvoorbeeld tijdens een gezellige zomeravond in een sfeervol verlichte tuin, waar je samen met je beste vrienden een glas koel bier drinkt.

Andere momenten waarop storytelling van toepassing komt, is bijvoorbeeld in crisissituaties. Want voor crisiscommunicatie geldt net zo goed dat je een boodschap wilt of moet overbrengen. Deze boodschap moet bovendien niet alleen overtuigen, maar ook goed onthouden worden. Dit bereik je door de emotie van mensen aan te spreken. Er moet een relatie ontstaan tussen het gevoel van de mensen en het verhaal dat je vertelt.

Bedrijven die een product willen verkopen, leggen de nadruk op het stimuleren van positieve emoties. Bij issue- en crisismanagement richt je je op een realistisch scenario. Waarbij je mensen bijvoorbeeld bewust maakt van gevaren, maar daarbij ook een oplossing biedt.

Tips om jouw storytelling effectiever te maken

1. Gebruik een metafoor (beeldspraak)

Op het moment dat er een ramp of een incident plaatsvindt, in welke vorm dan ook, is een duidelijke communicatie essentieel. Door gebruik te maken van een metafoor om je verhaal te vertellen,maak je op een eenvoudigere manier duidelijk wat je bedoelt. Je bereikt er tevens mee dat de mensen je boodschap eenvoudiger onthouden.

2. Wek je boodschap tot leven met visueel spreken

Een simpele opsomming van feiten is vaak niet voldoende om mensen te overtuigen of de noodzaak van iets in te zien. Door situaties levendig te beschrijven, dus een situatie te schetsen die iedereen voor zich ziet, komt je boodschap beter over.

Overtuig mensen bijvoorbeeld dat ze kaarsen en lucifers in huis moeten hebben voor het geval de stroom uit valt. Dit doe je door tijdens je toespraak te visualiseren dat het zwaar bewolkt is. Waarbij de straatlantaarns uit zijn en de mensen in het donker de trap af moeten om naar het toilet te gaan.

3. Let op je stemgebruik

Om de aandacht tijdens een toespraak vast te houden, moet je verhaal niet alleen inhoudelijk aanspreken. De manier waarop je het brengt, is tevens van belang.

Vermijd een monotone manier van spreken, let dus op de intonatie zodat de toehoorders de focus houden op wat je zegt. Het volume van je stem is daar eveneens op van invloed. Praat je te zacht, dan verslapt de aandacht. Heel hard praten is ook niet de oplossing. Mensen herinneren zich achteraf alleen de irritatie daarover, maar niet het verhaal dat je vertelde.

Straal met je stem bovendien zelfvertrouwen uit. Dit helpt om anderen van je boodschap te overtuigen.

4. Maak gebruik van non-verbale communicatie

Met non-verbale communicatie bedoelen we dat je het verhaal niet alleen vertelt met je stem, maar met je hele lichaam. Een anekdote over een marathon wordt nog extra indrukwekkend als je je armen in de lucht steekt als je vertelt dat de winnaar uitgeput maar dolblij over de finish kwam.

Door een actieve houding aan te nemen tijdens het praten, die overeenkomt met je verhaal, komt de boodschap geloofwaardiger over.

5. Spreek de verbeelding van de toehoorder aan

Zoals gezegd vormen mensen een eigen beeld bij een verhaal dat ze horen. Als je je boodschap wilt onderbouwen en je maakt daarbij gebruik van echte afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld foto’s, kun je dat beeld verstoren.

Hierdoor nemen mensen het opgegeven beeld over en belet ze dat bij het vormen van hun eigen ideeën. Dat kan een averechts effect hebben op wat je wilt bereiken. Ondersteuning met beeldmateriaal kan dus wel, maar overdrijf het niet.

6. Schrijf alleen steekwoorden op

Om ervoor te zorgen dat je het verhaal ook werkelijk levendig is en blijft, is het beter om het niet helemaal vooraf uit te schrijven. Beperk je tot het opschrijven van steekwoorden en vertel het verhaal daaromheen. Zo houd je de dynamiek erin, waardoor het verhaal meer tot de verbeelding spreekt.

7. Laat af en toe een stilte vallen

Houd de aandacht van je publiek vast door regelmatig een pauze in te lassen in je verhaal. Zelfs als de pauze voor je gevoel te lang is, ervaren je toehoorders dit toch vaak niet zo.

Of vraag tussendoor om een reactie van je toehoorders. Dit doorbreekt een monoloog en daarmee houd je de aandacht van de mensen langer vast.

8. Oefenen, oefenen, oefenen

Verhalend vertellen is voor een deel ook afstand nemen van je schroom en het gewoon doen. Door dit te oefenen, krijg je er meer vaardigheid in. Dan wordt het steeds gemakkelijker om, in iedere situatie, je doelgroep met jouw verhaal te overtuigen en te inspireren.

Hulp nodig bij storytelling?

Heb je hulp nodig bij het in de praktijk brengen van deze tips? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Terug naar boven