Ga naar hoofdinhoud

Crisismanagement

Een crisis is een situatie waarin de bedrijfsvoering of de reputatie van een organisatie direct schade kan oplopen. Een crisis wordt gekenmerkt door een hoge tijdsdruk, hoge emotionele lading en veel media-aandacht.

Een crisis vraagt om directe actie en oplossing. De mogelijkheden om de situatie te controleren, zijn beperkt. Denk aan een terroristische aanslag of een staking van medewerkers in een distributiecentrum van een supermarkt waardoor er lege schappen dreigen te ontstaan tijdens de feestdagen. Vooral als een issue niet wordt opgelost, maar blijft sluimeren, kan een crisis ontstaan. Dat komt steeds vaker voor.

Crises lijken elkaar bovendien sneller op te volgen. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Enerzijds is er de snelle en vaak ongenuanceerde manier waarop mensen stelling nemen en discussie voeren. Dat leidt ertoe dat standpunten snel verharden.

Anderzijds komen mensen tegenwoordig eerder in actie, simpelweg doordat issues via social media sneller bekend worden. Waar organisaties problemen vroeger nog tijdig konden oplossen, liggen die nu heel snel op straat.

Een organisatie die haar issuebeleid goed onder controle heeft, kan er echter voor zorgen dat crises worden voorkomen. Alhoewel crises altijd vervelend zijn, hebben ze soms ook een positief effect. Veel organisaties worden zich tijdens een crisis bewust van hun kwetsbaarheid en gaan daarna actief aan de slag met het in kaart brengen en managen van hun issues. Dit vanuit het besef dat ze liever nooit meer een crisis willen meemaken.

Waarom is crisismanagement belangrijk?

Het proces van het omgaan met plotselinge en onverwachte gebeurtenissen die de organisatie en alle betrokkenen verstoren, wordt crisismanagement genoemd. Crisismanagement is nodig voor de volgende redenen:

  • Crisismanagement bereidt mensen voor om met moed en vastberadenheid eventuele onverwachte ontwikkelingen en ongunstige omstandigheden in de organisatie tegemoet te treden.
  • Betrokkenen kunnen zich zo beter aanpassen aan de plotse veranderingen in de organisatie. Het stelt hen in staat om effectief te reageren en voor zover mogelijk, regie te houden.
  • Betrokkenen kunnen de oorzaken van een crisis begrijpen en analyseren en er op de best mogelijke manier mee omgaan.
  • Crisismanagement helpt vooraf scenario’s en mogelijke strategieën te bedenken om uit onzekere omstandigheden te komen en ook om besluiten te nemen over de toekomstige handelwijze.
  • Crisismanagement helpt om vroege tekenen van een crisis in kaart te brengen en te monitoren, om zo organisaties en betrokkenen te waarschuwen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Lees ook meer over crisiscommunicatie, voordelen van een interim woordvoerder bij crisismanagement en onze tips bij het maken van een crisiscommunicatieplan.

Begrippenlijst

Back To Top