Ga naar hoofdinhoud

De historische verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging heeft de kloof tussen stad en platteland volop in de belangstelling gebracht. De kloof is daarmee helemaal terug van nooit weggeweest. Politici, journalisten en opiniemakers wijzen er al decennia op, en niet zonder effect :bijna 60 procent van de Nederlanders ervaart een kloof tussen stad en plattenland, net als 85 procent van de boeren. Johan Remkes benoemde de kloof expliciet bij het aanbieden van zijn stikstofrapportage. Maar hoe reëel is de bekendste kloof van Nederland eigenlijk?

De kloof en onderzoek  
Onderzoekers Emily Miltenburg en Twan Huijsmans van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) deden recent onderzoek naar de politieke opvattingen van stads- en plattelandsbewoners. De conclusie: er zijn verschillen, maar van een kloof is geen sprake – de verschillen binnen steden en binnen het plattenland zijn groter dan de verschillen ertussen. Kortom: wie je bent maakt meer uit dan waar je woont. De kloof tussen stad en platteland is als frame een doorslaand succes, maar heeft volgens de SCP-onderzoekers beperkte analytische waarde.

De kloof en communicatie          
Communicatieprofessionals die dit soort frames kracht bijzetten, zorgen ervoor dat de kloof nog meer gaat leven in de hoofden van Nederlanders. Dat is niet zonder gevolgen. Mensen handelen namelijk naar de maatschappelijke tendensen die ze veronderstellen. Dit soort frames kunnen zo veranderen in hardnekkige vooroordelen die zich ook buiten het stemhokje manifesteren. Er rust daarom een verantwoordelijkheid op het voor de vuist weg overnemen van populaire frames die de waarheid in meer of mindere mate geweld aandoen. Dat geldt zeker voor degenen die zich op een professionele manier met framing bezighouden, zoals onze collega-communicatieprofessionals. Zij beseffen zich maar al te goed dat frames medevormgever zijn van de werkelijkheid, maar gaan hier soms toch lichtzinnig mee om. Houd jij er rekening mee in je volgende opiniestuk of persbericht?

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top