Doorgaan naar artikel

Een pyrrusoverwinning voor de milieuclubs in de maak

Een opzienbarende uitspraak van minister Bruins (VWS) afgelopen weekend over de Formule1 in Zandvoorthij stelde dat het kabinet er alles aan zal doen om de race door te laten gaan, ondanks de problemen met stikstof. De Formule 1 mocht volgens de minister niet ‘de dupe’ worden van de stikstofcrisis.

Het is opmerkelijk dat de minister ervoor kiest om zich zo uit te spreken over een specifiek project dat geraakt wordt door de stikstof-impasse, terwijl heel bouwend en agrarisch Nederland nog in afwachting is van het advies van de Commissie Remkes en de maatregelen die het kabinet op basis daarvan zal aankondigen. De regering past terughoudendheid en bescheidenheid als het om de Pas-affaire gaat, iets dat de minister hier onvoldoende toont.  

Dit laat meteen wel zien hoe groot de spagaat is waarin het kabinet verkeert: de regering weet dat een verbod op Formule 1 in Zandvoort niet alleen haar eigen populariteit onder auto- en race-minnend Nederland zal schaden. Een aanvullend probleem is dat het verbod een grote groep Nederlanders op nóg grotere afstand zal zetten van (het behalen van) de klimaatdoelen en een constructief debat daarover.  

Een open vraag (ik heb het antwoord nog niet): doen de milieu- en andere organisaties die deze zaak naar de rechter brengen, er wel goed aan om zo’n grote bron van volksvermaak tegen te houden? Was het onder de streep niet beter voor het milieu geweest om van dit specifieke heilige huisje af te blijven? Dan hadden ze miljoenen Nederlanders – die op hun beurt weer een substantiële achterban vertolken van politieke partijen die belangrijk zijn voor wet- en beleidsvorming – mogelijk eerder mee gekregen in cruciale toekomstige klimaatmaatregelen.  

Bij De Issuemakers adviseren we organisaties om verbindend in plaats van polariserend te communiceren en maatschappelijke issues als coalities of allianties te proberen op te lossen. Maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven kunnen prima (juist!) goed met elkaar samenwerken in zo’n setting. Met deze gang naar de rechter kiezen de betrokken partijen voor een tegenovergestelde strategie. Een strategie die mogelijk op termijn een pyrrusoverwinning zal blijken: de slag wordt gewonnen maar de oorlog verloren. De tijd zal het leren.  

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven