Doorgaan naar artikel

Het Europa der dingen

We moeten ons in Europa minder bezig houden met dingetjes en meer met dingen. Aldus onze minister-president Mark Rutte. Hij deed deze uitspraak in Brussel na de verkiezingen voor het Europees parlement. Een verkiezing waarin er een recordopkomst werd genoteerd. Waarmee de kiezer in Europa duidelijk wil maken dat er veel ‘dingen’ spelen die voor hem persoonlijk van groot belang zijn, die tegelijk grensoverschrijdend zijn. ‘Dingen’ waar je het dus met elkaar in Europa over moet hebben. Zoals migratie, de arbeidsmarkt, klimaat, privacy op internet, veiligheid. Oftewel issues, issues, issues.

Zeggen de burgers hiermee dat er meer macht naar Brussel moet? Dat niet per se, dat zou een verkeerde conclusie zijn. Maar wel dat er op alle niveaus – landelijk, Europees – stevige debatten moeten worden gevoerd over de issues, over de ‘dingen’. Dat daarin verschillende stemmen moeten kunnen worden gehoord. En dat landen samen besluiten moeten kunnen nemen over zaken die voor alle Europese burgers echt van belang zijn. Waarmee de democratie in Europa verder aan kracht wint
Want wat is eigenlijk Europa? Tot nu toe was het synoniem met ‘Brussel’, met instituties met ondoorgrondelijke besluitvorming. Maar de burgers van Europa hebben met hun stem duidelijk gemaakt dat het continent bestaat uit landen met een eigen identiteit. Maar dat er ook gedeelde ‘familie’-waarden zijn, zoals vrijheid in een open samenleving, een solide rechtsstaat en een sociale markteconomie. Waarden die als het nodig is actief verdedigd moeten worden.

De vraag ‘voor of tegen Europa’ lijkt daarmee achterhaald. Welk Europa willen we zijn? dat is de vraag die nu op tafel ligt. Richard Youngs, een Britse wetenschapper die deels in Brussel woont, schreef hierover het interessante boek ‘Europe reset’. Hij is niet somber over Europa, maar ziet de technocratische wijze van besluitvorming wel als een groot risico. En daarin rekent hij ook de NGO’s mee die sterk geprofessionaliseerd zijn en stevige lobbykracht ontwikkelen in Brussel, maar tegelijk moeilijk een breed publiek kunnen bereiken. Nieuwe vormen van debat, nieuwe vormen van discussie zijn nodig, waarin grote groepen burgers zich werkelijk herkennen. Waarin de drempels laag zijn en het echt gaat over onderwerpen die mensen raken. Het moet gaan over de issues, of zo u wilt over de ‘dingen’.

De Issuemakers is gespecialiseerd in het agenderen van issues ook binnen Europa. Daarvoor werken we samen met het internationale bureau APCO dat onder andere kantoren heeft in Brussel, Parijs, Berlijn en Rome. Wilt u meer weten? Neem vooral contact met ons op

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven