Doorgaan naar artikel

Europese Verkiezingen: van landsbelang!

Op 23 mei a.s. zullen in Nederland de Europese Verkiezingen plaatsvinden. Het zijn belangrijke verkiezingen voor Nederland en verdienen meer aandacht dan ze nu lijken te krijgen. Het Europese parlement in Brussel lijkt voor veel mensen zo ver weg maar de Europese Unie krijgt steeds meer te zeggen over onze binnenlandse politiek. Brussel gaat over onderwerpen die van invloed zijn op zaken waar we dagelijkse mee te maken hebben: denk bijvoorbeeld aan de prijzen in de supermarkt die beïnvloed worden door handelsakkoorden, de grenzen in de EU die verdwenen zijn zodat je tijdens vakanties niet eindeloos bij een grenspost hoeft te wachten, het internationaal bellen dat tegen hetzelfde tarief kan, de waterkwaliteit die sterk verbeterd is en dat bijvoorbeeld online shoppen in Duitsland nu mogelijk is omdat in de gehele EU dezelfde regels gelden. Allemaal verbeteringen waarvan we soms vergeten dat ze niet alleen door Europese samenwerking tot stand zijn gekomen, maar door de Europese Unie mogelijk zijn gemaakt.

De komende jaren zal er nog veel meer gaan veranderen. In de verkiezingsprogramma’s van de Europese partijen staan veel onderwerpen die direct van invloed zijn op de Nederlandse samenleving. We lichten er een paar toe.

Klimaat
De bescherming van het klimaat en ontwikkelingen binnen de energiesector komen bij een groot deel van de Europese partijen naar voren. Zo vraagt de EVP waarbij het CDA is aangesloten, onverwacht buitengewoon veel aandacht voor het klimaat. In het programma van het CDA voor de Europese verkiezingen zien we dat terugkomen met plannen voor circulaire economie en natuur, vermindering van het broeikaseffect en duurzaam en innovatief vervoer. Ook bij de Groenen neemt de aanpak van klimaatverandering een logisch centrale rol in. Voor Europa willen zij aansturen op een overgang naar 100% hernieuwbare energiebronnen en investeren in circulaire technologieën in een New Green Deal voor Europa. De PvdA noemt een klimaatfonds, kerosinebelasting en een gezamenlijk energiebeleid. ALDE, de Europese partij van D66 en VVD, besteed wat minder aandacht aan het klimaat, maar D66 zet in haar eigen programma voor de komende verkiezingen energie en de strijd tegen klimaatverandering bovenaan en pleit voor een overhang naar volledig schone energie.
De verwachting is dat de invloed van de Groenen op gebieden als energie, klimaat, technologie en algemene industriële debatten groter dan ooit zal worden. Het feit dat zelfs de conservatieve EVP de klimaatverandering als een bedreiging voor de EU en haar burgers heeft toegevoegd, wekt de indruk dat de EU beleid zal blijven voeren om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

Gezondheid
Sommige partijen richten zich specifiek op gezondheid. Zo stelt de EVP voor om de samenwerking te verbeteren van de lidstaten op het gebied van kanker en meer gegevens te delen. De Groenen richten zich op vermindering van de CO2-uitstoot en van pesticiden in de landbouw. Zowel de Groenen als de PvdA noemen ook dat het belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot zorg en dat geneesmiddelen beschikbaar blijven.

Europese eenheid
De laatste tijd zien we in de media veel berichten over veranderingen op geopolitiek niveau: China wordt belangrijker, de VS richt zich primair op het eigen land. De EU zou zich moeten richten op behoud van haar dominante economische rol op het wereldtoneel. ALDE richt zich nadrukkelijk op de hervorming van de EU van binnenuit, bijvoorbeeld door middel van meer subsidiariteit en gerichte uitgaven van de EU-begroting. Het ziet ernaar uit dat de ALDE-Fractie, die door de samenwerking met de Franse La Republique En Marche! de “renaissance”-lijst van de ALDE-Fractie, die waarschijnlijk in de peilingen zal stijgen, aan invloed zal winnen. Het blijft de vraag in hoeverre de leden van de ALDE-Fractie zich zullen laten leiden door de plannen van Macron om de EU te hervormen en vice versa.

Deze Europese eenheid reikt verder dan de economische rol op het wereldtoneel. Ook de Europese eenheid aangaande defensie en digitalisering is van groot belang op mondiaal niveau. Op beide gebieden hebben de individuele lidstaten geen slagkracht en aan hechte samenwerking ontbreekt het nog. Zelfs binnen de Europese fracties is dit een heikel punt. Zo zijn D66 en de VVD het totaal niet eens over een eventueel Europees leger en heerst er ook veel verdeeldheid over de aanleg van nieuwe digitale netwerken, waaronder het 5g netwerk.

En dan hebben we het nog niet gehad over immigratie, concurrentievermogen, landbouw, solidariteit, eventuele uitbreiding van de EU, belastingtarieven, de Brexit, etc etc. Al met al veel issues die het logisch en belangrijk maken om veel aandacht te besteden aan de verkiezingen van het Europese parlement en vooral om te gaan stemmen!

Met dank aan Thomas Kerstens en Daniel Benjamens van ons partnerbureau APCO Worldwide voor hun inzichten over de Europese verkiezingsprogramma’s en de daarbij horende belangen. Meer weten wat Europa voor uw sector gaat betekenen? Neem vooral contact op met De Issuemakers!

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven