Doorgaan naar artikel

De Issuekalender: een reflectie na dertien jaar publicatie

Week zonder afval, Werelddovendag, Coming Out Dag, Buy Nothing New Maand en de Week van het Gehandicapte Kind: een greep uit de 502 dagen die in 2021 op onze Issuekalender stonden. Al jaren wordt de Issuekalender gepubliceerd en ook nu zijn we hard bezig de volgende editie van het jaaroverzicht te realiseren. Na 13 succesvolle uitgaves vinden wij het tijd om terug te kijken: Hoe is de Issuekalender ontstaan? Wat vinden organisaties van hun vermelding op de kalender en wat vinden onze werknemers van de momenten op de Issuekalender? In dit blog zetten wij de antwoorden op deze vragen uiteen en komen verschillende werknemers en organisaties aan het woord, waaronder managing partners Mayke en Sybrig van Keep.

Wat is de Issuekalender?

De Issuekalender is een jaarkalender met alle dagen, weken en maanden van het jaar waarop aandacht voor maatschappelijke issues wordt gevraagd. De Issuekalender geeft een podium aan iedereen die een maatschappelijk issue op de agenda wil zetten en daarvoor een dag, week, maand of jaar in het leven roept.

Er zijn ontzettend veel “dagen/weken/maanden van …” in het jaar. Daarom werd er besloten om alleen de momenten die gericht zijn op het agenderen van een issue op de kalender te zetten. De volgende vijf criteria zijn daarom bedacht: het moet een duidelijk maatschappelijk doel hebben, er moet een persoon of organisatie zijn die het moment organiseert, het moet jaarlijks herhaald worden, het issue moet in Nederland actief of bekend zijn en het mag niet enkel commerciële doelstellingen hebben.

Hoe is de Issuekalender ontstaan?

Mayke vertelt dat de Issuekalender is ontstaan toen het bedrijf Issuemakers net was opgericht. Toentertijd vonden mensen de naam Issuemakers nogal vreemd, omdat ze issues associeerden met het Engelse woord voor problemen. Een issue is een onderwerp dat speelt in de samenleving met voor- en tegenstanders en waar veel emoties omheen zitten, vertelt Sybrig. Na het zien van een internationale jaarkalender met een overzicht van campagnes was het idee geboren om een Nederlandse kalender te maken met maatschappelijke issues. Dat idee ontstond in december 2009 en een paar weken later, in januari 2010, was de eerste Issuekalender gedrukt.

Ook dit jaar wordt weer hard gewerkt aan de issuekalender. Een team van drie mensen is de afgelopen paar weken druk bezig geweest met het natrekken van de data waarop de issuedagen in 2022 gehouden worden, zodat de juiste data erop komen. Stagiaire Lisanne vindt het leuk om te zien dat veel verschillende disciplines, bezig zijn om eigen thema’s onder de aandacht te brengen: “Zo krijg je van allerlei disciplines mee wat de belangrijkste onderwerpen zijn.” Fenna Mahler, een assistent die ook aan de Issuekalender werkt, waardeert het werk omdat ze veel leert over alle dagen die worden georganiseerd: “Het geeft me vertrouwen in de wereld dat er zo veel aandacht wordt gevraagd voor essentiële onderwerpen.”

Hoe is de Issuekalender door de jaren heen veranderd?

Het concept van de Issuekalender is in dertien jaar sinds de invoering redelijk stabiel gebleven. Eén van de grootste veranderingen is de toename in het aantal issuemomenten. In 2009 begon de Issuekalender met 187 items, terwijl dit getal op de Issuekalender van 2022 is toegenomen tot 502. Een reden hiervoor is dat issue-eigenaren heel graag op de Issuekalender willen staan met hun moment, denkt Desiree Kemme, onze bureaumanager. Volgens Mayke worden er tegenwoordig ook meer dagen georganiseerd omdat ze een maatschappelijkere insteek hebben gekregen. Veel organisaties organiseren meerdere dagen per jaar en er zijn zelfs organisaties die twee keer per jaar dezelfde momenten organiseren. Zo worden de Nationale Inbraak Preventieweken en de Week van Ons Water bijvoorbeeld allebei twee keer per jaar georganiseerd – in het voorjaar en in het najaar. Een andere verandering is het digitaliseren van de Issuekalender, vertelt Sybrig. Vroeger werd vaak door afnemers van het jaaroverzicht gevraagd waarom we de kalender niet online zetten. Om aan deze vraag te voldoen is later bedacht naast de geprinte Issuekalender óók een onlineversie beschikbaar te stellen voor het gemakkelijker raadplegen van de momenten voor iedereen en om achtergrondverhalen bij de momenten weer te geven.

Hoe denken organisaties over (hun benoeming op) de Issuekalender?

Van veel organisaties krijgen wij positieve feedback over de Issuekalender. Niet alleen wat betreft het gebruik ervan voor inhaakmomenten in campagnes of door de media, maar ook van veel organisaties die op de Issuekalender verschijnen. Op veel kantoren hangt elk jaar de Issuekalender, iets waar wij heel trots op zijn. De feedback die de eindverantwoordelijke van de Issuekalender, Desiree, van veel bedrijven krijgt, is dan ook dat communicatie professionals graag gebruik maken van de kalender en er veel aan hebben.

Verschillende organisaties die wij hebben benaderd voor het schrijven van dit blog zijn erg blij met de vermelding van hun moment op de Issuekalender. Eén daarvan is Foodwatch, die met de Suikermaxdag aandacht vraagt voor de hoeveelheid suiker die iedereen eet. Foodwatch zegt over de vermelding op de Issuekalender: “Wij vinden het een eer om op de kalender te staan! De Issuekalender hangt altijd in ons Foodwatchkantoor, waarbij we alle issues die te maken hebben met voeding kleurrijk arceren en opnemen in onze campagneplanning.”

Ook Paula Kragten van de campagne Bloedserieus is erg blij met de vermelding. De campagne is erop gericht om in de hele maand november mensen te informeren over de oorzaken en behandelopties bij hevig menstrueel bloedverlies (HMB). In 2022 komt de maand van HMB voor de tweede keer op de Issuekalender. Voor Kragten voelt de vermelding als een bevestiging dat het een sterke, gerechtvaardigde campagne is. Daarnaast is het voor hen fijn dat veel redacties en bloggers gebruik maken van de Issuekalender en de campagne hierdoor extra aandacht krijgt.

Wat vinden werknemers het leukste of belangrijkste issue dat op de Issuekalender staat?

Natuurlijk zijn alle issues die op de kalender staan van belang – anders zou er immers geen noodzaak zijn om ze te vermelden. Het verschilt echter wel per persoon welk issue hen het meeste aanspreekt. Daarom vonden wij het leuk om in kaart te brengen hoe de medewerkers van Issuemakers denken over de activiteiten die op de Issuekalender staan.

Binnen het kantoor zijn er veel verschillende meningen. Zo vindt Desiree de Nacht van de Vluchteling het belangrijkste. Zelf is ze hiervoor actief geweest: ze heeft tijdens één van deze nachten een wandeltocht gemaakt en hiermee sponsorgeld opgehaald. Mayke’s keuze voor het leukste issue op de kalender sluit hier goed bij aan. Zij kiest de Warmetruiendag, omdat de dag duidelijk maakt waar het voor staat (energieverspilling tegengaan) én mensen tegelijkertijd motiveert om zelf actie te ondernemen (door een warme trui te dragen). “Het laat ook emotie zien en de titel is mooi”, aldus Mayke.

Welk onderwerp wordt nog niet op de kalender genoemd maar zou wel daarop moeten staan?

De Issuekalender is niet alomvattend. Het kan zijn dat issues nog niet op de Issuekalender staan, omdat pas sinds kort aandacht wordt gevraagd voor het issue, of omdat de organisatie nog geen contact heeft gehad met Issuemakers over een vermelding. Bij Issuemakers blijven wij in ieder geval altijd alert op nieuwe maatschappelijke issues die het verdienen om opgenomen te worden op de Issuekalender. Daarom heeft Issuemakers aan medewerkers gevraagd welk issue meer aandacht verdient en nog op de kalender genoemd moet worden. Zo vindt Lisanne dat meer LHBTI+-issues het verdienen om op de kalender te verschijnen, zoals Pride Month. Mayke vindt de Earth Overshoot Day een heel mooi concept, waarbij je eigen CO2-voetprint wordt berekend. Deze dag is natuurlijk voor iedereen anders en kan daarom helaas niet op de Issuekalender komen.

Ook hebben meerdere Issuemakers nog nieuwe ideeën voor het organiseren van een nieuwe ‘dag van’. Een erg interessante reactie kwam van Desiree, die na het kijken van een documentaire over stalken erachter kwam dat een dag waarop wordt gevraagd actie te ondernemen tegen stalken nog ontbreekt. Mayke mist nog een Dag tegen Etnisch Profileren en Sybrig merkt op dat een Dag voor de Politicus nog ontbreekt. Vanwege het belangrijke werk dat zij doen voor onze samenleving, waarbij ze beledigingen en soms zelfs bedreigingen over zich heen krijgen, verdienen politici het volgens haar om een dag in het zonnetje te worden gezet.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven