Doorgaan naar artikel

OMT communicatie

Het Outbreak Management Team (OMT) is een belangrijk voorportaal voor de corona besluitvorming van het kabinet. Dit team bestaat uit een zeven vaste leden en een aantal experts die door het team op basis van hun kennis en ervaring worden uitgenodigd en die gevraagd worden op persoonlijke titel mee te discussiëren. Sommige OMT-experts kennen we intussen al meer dan goed. Marion Koopmans, Diederik Gommers, Marc Bonten, Andreas Voss, Jan Kluytmans, Menno de Jong – ze komen bijna dagelijks onze huiskamer binnen.

Nu we twee jaar verder zijn met corona, zien we vaste patronen in de communicatie. Eerst het OMT-advies van het RIVM, het Catshuisberaad, de persconferentie van het kabinet en aansluitend Jaap van Dissel (RIVM) in de Tweede Kamer.

In de periode rond het verschijnen van ieder OMT-advies zien we telkens een reeks aan interviews met experts die ook meepraten in het OMT en andere aanverwante wetenschappers. Zij presenteren met elkaar een mozaïek aan feiten, interpretaties, inzichten en meningen. Veelal genuanceerd en onderbouwd met de cijfers zoals die op dat moment voorhanden zijn.

De interessante vraag is waarom het OMT en de experts die zij raadplegen kiezen voor deze communicatie aanpak. Hoe worden de communicatieboodschappen afgestemd tussen de experts van het OMT? Waarom zijn er telkens meerdere OMT-experts die het woord voeren in plaats van één? Hoe vindt de afstemming hierover plaats in hun app groep?

Je mag verwachten dat er na twee jaar intussen sprake is van enige professionele coördinatie tussen de verschillende wetenschappers binnen het brede OMT-team. Publieksvoorlichting is immers één van hun kerntaken in de hele corona aanpak. En daarin wil je dat burgers optimaal vertrouwen houden in de informatie die ze krijgen en onnodige ruis en verwarring wordt voorkomen.

Waar het kabinet altijd met één mond spreekt, opereert het OMT nu consequent als een meerstemmig koor. Daar is ongetwijfeld door hen over nagedacht. Het zou de moeite waard zijn als het OMT nog eens uitlegt wat de filosofie achter hun gezamenlijke communicatie aanpak is. Mooie kans voor studenten wetenschapscommunicatie om dat een keer te achterhalen.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven