skip to Main Content

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland publiceerde eind 2019 het standpunt om hooggebergtebehandeling voor mensen met (ernstig) refractair astma niet meer te vergoeden. Dit standpunt leidde tot grote commotie bij artsen en patiënten, wat vervolgens werd opgepakt in de media en door de politiek.…

Lees de Case
Back To Top